สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

allelochemicalallelochemicalsanatomybioactive compoundbio-based succinic acid productioncanabiscannabisCorynebacterium glutamicumCorynebacterium glutamicum CS176 straincultured extractcyanobacteriadevelopmentfiberfiber yieldfloral initiationfloweringGene disruptiongrowth growth and developmentHapalosiphon spHapalosiphon sp.hemphybrid riceL-Glutamic acid productionmetabolic engineering of xylose pathwaymorphologymungbeanphasic developmentphenotypic variationPhysic nutPlant growth promoting bacteriaPlant physiologypollen viabilityreactive oxygen speciessoybeanStrain ImprovementtemperatureTGMS lineThermotolerant strainweedกรดอินทรีย์ การทำลายยีนกระบวนการผลิตกรดซัคซินิกทางชีวภาพกลไกการทำลายกัญชงกันชงกายวิภาคการกำเนิดดอกการโคลนยีน ppc และ pycการโคลนยีน ppc และ pyc การเพิ่มวิถีการใชการเจริญการเติบโตการทำลายยีน ldhAการบำบัดสารพิษทางชีวภาพการปรับปรุงสายพันธุ์การผลิตกรดซัคซินิกทางชีวภาพ Corynebacterium glutamicumการเพิ่มวิถีการใช้น้ำตาลไซโลสในแบคทีเรียการสร้างกรดกลูตามิคการหมักแบบเพิ่มอุณหภูมิการออกดอกกุ้งขาววานาไมข้าวลูกผสมความสัมพันธ์ระหว่างการให้อากาศกับการสร้างกรดกลูตามิก Corynebacterium glutamicum ยีนแลคเตทดีไฮโดรจีเนส ยีน phosphoenolpyruvate carboxylase ยีน pyruvate carboxylaseความหลากหลายความหลากหลายของแบคทีเรียทนเค็ม พื้นที่บางกระเจ้า แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชจุลินทรีย์ไซยาโนแบคทีเรียตวามหลากหลายของเเบคทีเรียในดินถั่วเขียวถั่วเหลืองทรัพยากรชีวภาพแบคทีเรีย C. glutamicumแบคทีเรียชอบเค็มและพีเอชสูงแบคทีเรียทนเค็ม แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช พื้นที่บางกระเจ้าแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงแบคทีเรียบาซิลัสแบคทีเรียผลิตกรดกลูตามิกสายพันธุ์ CS176แบคทีเรียผลิตกรดกลูตามิคแบคทีเรียผลิตกรอกลูตามิกแบคทีเรียย่อยสลายสารฟีนอลแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชพัฒนาการพัฒนาการ, การเติบโต, กันชง, ผลผลิต, เส้นพัฒนาการของพืชฟีโนไทป์วัชพืชวิถีการย่อยสลายฟีนอลวิถีสังเคราะห์กรดซัคซินิกโดย Corynebacterium glutamicum ยีนแลคเตทดีไฮโดรจีเนส การทำลายยีนวิศวกรรมโปรตีน (Protein Engineering)สบู่ดำสรีรวิทยาพืชสรีรวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรีย (Physiology and Molecular biology of Bacteria)สรีรวิยา พัฒนาการ ถั้วเหลือง การกำเนิดสัณฐานวิทยาสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันสารประกอบไฮโดรคาร์บอนวงแหวนเดีสารสกัดหยาบสารเสริมชีวนะ อินูลินสารอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอัลลีโลเคมิคอล

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 93 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 54 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)
 • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 143 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 143 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)