Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agronomy) , University of Nebraska-Lincoln, USA, 2553
  • วท.ม. (พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2536

  Expertise Cloud

  beta-caroteneCitrusCucurbita moschataGenetic diversityMembrane thermal stabilitypumpkinpumpkin breedingquality traitsquality secondary metaboliteseed developmentseed qualitySeedling bagSequence-related amplified polymorphismSolanum spp.species assessmentSRAP markersstarch contentstorage proteintotal soluble solidtotal soluble solidsWater deficitwaxy corn, pumpkinWhiteflyXanthophyllsกระบวนการแปรรูปกลไกการควบคุมทางพันธุกรรมกลูโคแมนแนนกากมันสำปะหลังกาญจนบุรีการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การขึ้นทะเบียนพันธุ์การค้นหายีนความหอมการคัดเลือกการตรวจวินิจฉัยโรคพืชการติดผลการถ่ายทอดทางพันธุกรรมการทำลายการพักตัวการบูรณาการการประเมินพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์ฟักทองการปรับปรุงพันธุ์มะละกอการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลitการแปรรูปการผลิตบุกไข่เชิงพาณิชย์การพักตัวการพัฒนาเมล็ดพันธุ์การพัฒนาสายพันธุ์การสะสมไนโตรเจนการอนุรักษ์เกษตรกรรมครบวงจรเกษตรกรรมความแม่นยำสูงของแข็งที่ละลายน้าได้ของแข็งที่ละลายน้ำได้ขา้ วโพดเลีย้ งสตั วล์ ูกผสมข้าวพื้นเมืองข้าวโพด ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรม เครื่องหมายดีเอ็นเอข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียว ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรม เครื่องหมายเอสเอสอาร์ข้าวโพดไร่ข้าวโพดหวานไข่บุกไขมันครื่องหมายเอเอฟแอลพีคลอโรฟิลล์ความเค็มความงอกความงอกมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายโมเลกุลเครื่องหมายเอสเอสอาร์เชื้อพันธุกรรมฐานพันธุกรรมดาวเรืองทนเค็มทนร้อนทนแล้งทรงผลเบต้าแคโรทีนเบต้า-แคโรทีนปรับปรุงพันธุ์ผักพันธุ์พืชสวนใหม่พันธุ์ลูกผสมฟักทองมะเขือมะเขือไข่เต่ามะเขือเปราะมะเขือยาวมะนาววิตามินซีสายพันธุ์แท้สารเบต้าแคโรทีนสีดอกสีเนื้ออุณหภูมิอุณหภูมิสูง

  Interest

  Plant breeding, Plant Genetic

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2564 - ต.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 21-402/1 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2
   • ห้องห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชั้น 1 อาคารบริษัท บางกอกคอร์ไดเซพส์ จำกัด
   • โรงเรือนอัจฉิยะ คณะเกษตร กำแพงแสน
   • โรเรือยอัจฉิรยะ คณะเกษตร กำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 59 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (190)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The Leaf Extract of Coccinia grandis (L.) Voigt Accelerated in Vitro Wound Healing by Reducing Oxidative Stress InjuryNamchaiw P., Jaisin Y., Niwaspragrit C., Malaniyom K., Auvuchanon A., Ratanachamnong P.2021Oxidative Medicine and Cellular Longevity
  2021
  14
  2Understanding grain yield: It is a journey, not a destinationBaenziger P.S., Dweikat I., Gill K., Eskridge K., Berke T., Shah M., Campbell B.T., Ali M.L., Mengistu N., Mahmood A., Auvuchanon A., Yen Y., Rustgi S., Moreno-Sevilla B., Mujeeb-Kazi A., Morris M.R.2011Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
  47(SPEC. ISSUE 1)
  6
  3Physiological responses and variation in secondary metabolite content among Thai holy basil cultivars (Ocimum tenuiflorum L.) grown under controlled environmental conditions in a plant factoryChutimanukul P., Jindamol H., Thongtip A., Korinsak S., Romyanon K., Toojinda T., Darwell C.T., Wanichananan P., Panya A., Kaewsri W., Auvuchanon A., Mosaleeyanon K., Chutimanukul P.2022Frontiers in Plant Science
  13
  4
  4Genetic and morphological diversity analysis of lime and acidic Citrus spp. From two germplasm collections in ThailandChuenwarin P., Wiphuwathinee S., Bowonchaikittikun R., Chuenjit R., Srinual W., Napa S., Imsabai W., Auvuchanon A.2021Agriculture and Natural Resources
  55(4),pp. 589-600
  3
  5Identification of genes controlling fruit shape in Thai pumpkin (Cucurbita moschata Duch.)Ketsakul S., Imsabai W., Tangtrakulwanich K., Auvuchanon A.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(3),pp. 629-640
  3
  6Phytochemical screening and fruit quality of commercial eggplantsChokthaweepanich H., Sriwicha S., Auvuchanon A., Supapvanich S.2020Current Applied Science and Technology
  21(1),pp. 36-50
  2
  7Classification of population structure for allelopathic properties in itchgrass (Rottboellia cochinchinensis)Bundit A., Auvuchanon A., Pornprom T.2014Agrivita
  36(3),pp. 249-259
  1
  8Colour attributes usage as easy method to evaluate starch content in fresh pumpkinSimantara P., Auvuchanon A., Ampoln D., Hemawong C.2018Acta Horticulturae
  1210,pp. 59-64
  1
  9Responses of physiological and morphological characteristics in Thai pummelo cultivars (Citrus maxima (Burm.) Merr.) under drought stress conditionKongsri S., Auvuchanon A., Jaroonchon N.2023Agriculture and Natural Resources
  57(2),pp. 261-270
  0