การอัพไซเคิลวัตถุดิบจากถ่านไฟฉายใช้แล้ว สู่นวัตกรรมแบตเตอรี่ซิงค์ไอออนแบบชาร์จได้