การผลิตก๊าซชีวภาพจากวัชพืชต่างๆ

Publish Year International Journal 5
2021 exKoya Tamori, exBungo Matsunaga, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnchalee Khongpradit, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exKyo Nagashima, exSatoshi Koike, exYasuo KOBAYASHI, "Feeding cashew nut shell liquid decreases methane production from feces by altering fecal bacterial and archaeal communities in Thai local ruminants", Animal Science Journal, ปีที่ 92, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า e13569-1-10
2020 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exNetechanok Sombat, exWannapa Kratay, "Sedge for biogas production and improving the process by pretreating sedge prior to co-digestion", International Journal of Global Warming , ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 12-24
2020 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exNetechanok Sombat, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "Comparison of the increase in methane yield using alkali pretreatment for French weed and water lettuce prior to co-digestion", Environmental Progress & Sustainable Energy, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า e13361
2019 inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Predicting the increase of methane yield using alkali pretreatment for weeds prior to co-digestion", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, ปีที่ 41, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2019, หน้า 1124-1131
2019 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exWannapa Kratay, exNetchanok Sombat, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Biogas production in semi-continuous-flow reactors using fresh water hyacinth from the Chao Phraya River", International Journal of Global Warming, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 252-265
Publish Year International Conference 2
2017 exWannapa Kratay, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Biogas Production Using Water Hyacinth from the Chao Phraya River", The ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017 “Sustainable management and partnership” , 9 มิถุนายน 2017, ฺBangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exNetechanok Sombat, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Biogas Production from Water Lettuce in the Chao Phraya River", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB 2017) “Bioinnovation and Bioeconomy”, 23 - 27 กรกฎาคม 2017, Khonkaen อื่นๆ ประเทศไทย