การศึกษาระบบแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการจัดการใช้น้ำด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ ณ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 3
2017 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บ่อน้ำบาดาลชุมชน มก. บทพิสูจน์ความยั่งยืนจากสภาวะภัยแล้ง 2558-2559", มติชน เทคโนโลยีชาวบ้าน, ปีที่ 29, ฉบับที่ 648, มิถุนายน 2017, หน้า 42-44
2015 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มก. พัฒนาเทคโนโลยีสู้ภัยแล้ง ร่วมจัดการน้ำใต้ดินแบบบูรณาการ", มติชน เทคโลโลยีชาวบ้าน, ปีที่ 27, ฉบับที่ 602, กรกฎาคม 2015, หน้า 80-81
2015 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการสู้ภัยแล้ง สูตร "มก.-โมเดล" เริ่มที่ 4 อำเภออีสาน จังหวัดกาญจนบุรี", มติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน, ปีที่ 28, ฉบับที่ 608, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2015, หน้า 60-61
Publish Year International Conference 3
2016 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthee Rongkhapimonpong, "High Resolution Resistivity Investigating for Deep Groundwater Resources by 3D off-set Pole-Dipole and Modified Multigradient Approaches.", The 7th International Conference on Applied Geophysics | Geophysics towards Sustainable Development of Thailand and AEC, 14 - 15 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "COMMUNITY GROUNDWATER SUPPLY ACHIEVE AS SUSTAINABLE RELIEF DROUGHT CRISIS WITH ACCOMPLISHED RESISTIVITY SCANNING TECHNIQUE IN FOUR DISTRICTS OF KANCHANABURI PROVINCE", The 42 nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42) “Knowledge of the Land towards Innovation for Sustainable Future”, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Community-base Groundwater Resources with Integrated Management for Sustainable Water Supply Use at Drought Crisis Area.Case study: Lao Khwan District, Kanchanaburi Province, Thailand", The 1st International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2015) , 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย