การผลิตผงไฮโดรไลเซทจากสารสกัดโปรตีนรำข้าวเพื่อเป็นสารยับยั้งการเกิดกลิ่นผิดปกติเนื่องจากเอนไซม์ไลพอกซีจีเนส

Publish Year International Journal 1
2014 exVijitpunyaruk, T., inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Preparation of alcalase hydrolysed rice bran protein concentrate and its inhibitory effect on soybean lipoxygenase activity", Int. J. Food Sci. Technol., ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 501-507
Publish Year International Conference 1
2012 exTawipat Vijitpunyaruk, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Preparation of alcalase hydrolyzed rice bran protein concentrate at different hydrolysis times and its inhibitory effect on soy bean lipoxygenase activity.", The 2012 IFT Annual Meeting & Food Expo, 25 - 28 กรกฎาคม 2012, Las vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2014 exTawipat Vijitpunyaruk, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Preparation of alcalase hydrolyzed rice bran protein concentrate and its inhibitory effect on soybean lipoxygenase activity.", The 15th RGJ-Ph.D. Congress on Royal Golden Jubilee Ph.D. Program The Thailand Research Fund, 28 - 30 พฤษภาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย