การพัฒนาวัสดุกันกระแทกเพื่อลดความเสียหายของกะหล่ำปลีจากการขนส่ง และการวางจำหน่าย

Publish Year National Journal 4
2014 exจิรวัฒน์ เส็งรอดรัตน์, exปฏิพัทธ์ สุบรรณ์, exขวัญหหัย ห่วงแสง, exรณกร สืบจากลี, exวัตรธร ศรีล้ำ , inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทกแอปเปิลด้วยกราฟความต้านทานการช้ำ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 341-344
2014 exขวัญหหัย ห่วงแสง, exรณกร สืบจากลี, exวัตรธร ศรีล้ำ , exจิรวัฒน์ เส็งรอดรัตน์, exปฏิพัทธ์ สุบรรณ์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทกแอปเปิลด้วยพื้นที่รอยช้ำและจำนวนรอยช้ำ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1 พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 345-348
2013 exศรัณย์ พิทยาพงศกร, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทกสำหรับแอปเปิ้ลด้วยวิธีการปล่อยตกอย่างอิสระ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 44, ฉบับที่ (3)พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 363-366
2011 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, "การเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทกสำหรับกะหล่ำปลีระหว่างการวางจำหน่ายและขนส่ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 42(3), ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 620-624
Publish Year International Conference 1
2021 exมยุรี อินวัน, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Papaya Cushioning Materials by Ellipsoid Evaluation Method", 5th International Conference on Mechanical, System and Control Engineering, 28 - 30 พฤษภาคม 2021, Kazan สหพันธรัฐรัสเซีย
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, "การศึกษาวัสดุกันกระแทกเพื่อลดความเสียหายของกะหล่ำปลีจากการขนส่ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ , 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์, "การพัฒนาเครื่องวัดความสั่นสะเทือนราคาถูก", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10, 1 เมษายน - 3 มิถุนายน 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2012 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์, exนายนิติพงษ์ ใจสิน, "ชุดอุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือนอย่างง่าย", Kasetsart University, 2012
Publish Year International Patent 2
2010 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, "โปรแกรมวัดและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน Vibra II", Kasetsart University, 2010
2009 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์, exนายนิติพงษ์ ใจสิน, "โปรแกรมวัดและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน Vibra", Kasetsart University, 2009