การวิเคราะห์สายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียโรคขอบใบแห้งของข้าว เพื่อกำหนดพันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรค


แสดงความคิดเห็น

(0)