การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับอนาคต

Publish Year International Journal 7
2020 exNutnicha Sookchaiporn, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of Bacillus spp. isolated from Nile tilapia Oreochromis niloticus Linn. on its growth and immunity, and control of pathogenic bacteria", Fisheries Science, ปีที่ 86, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 353-365
2020 exDuangjai Pisuttharachai, ex Warrapong Nalinanon, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Effects of Dietary Supplementation with Broccoli Sprouts (Brassica oleracea) on the Hematology and Immunological Responses of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 65-75
2020 inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Development of fish vaccine in Southeast Asia: A challenge for the sustainability of SE Asia aquaculture", Fish & shellfish immunology, ปีที่ 103, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 73-87
2020 exKiataramgul, A, exManeenin, S, exPurton, S, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exHirono, I, exBrocklehurst, TW, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "An oral delivery system for controlling white spot syndrome virus infection in shrimp using transgenic microalgae", AQUACULTURE, ปีที่ 521, พฤษภาคม 2020
2019 exAmphan, S, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Feeding-regimen of beta-glucan to enhance innate immunity and disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus Linn., against Aeromonas hydrophila and Flavobacterium columnare", FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY, ปีที่ 87, เมษายน 2019, หน้า 120-128
2018 exTepparin, S., inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exHirono, I., exKondo, H., inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of adjuvanted Streptococcus agalactiae vaccine by montanide ISA 763 A VG in nile tilapia (Oreochromis niloticus linn.)", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 26-38
2017 exกรทิพย์ กันนิการ์, exดร.ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exรศ. สพ.ญ. ดร. เจนนุช ว่องธวัชชัย, exAssoc. Prof. Dr. Hidehiro Kondo, exProfessor Dr. Ikuo Hirono, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Molecular serotyping, virulence gene profiling and pathogenicity of Streptococcus agalactiae isolated from tilapia farms in Thailand by multiplex PCR", Journal of Applied Microbiology, ปีที่ 122, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2017, หน้า 1497-1507
Publish Year National Journal 1
2017 exHo Thi Truong Thy, exNguyen Huu Thinh, exNguyen Nhu Tri, exOng Moc Quy, exกรทิพย์ กันนิการ์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Identification and characterization of potential probiotic Bacillus spp. for application in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus [Sauvage, 1878])", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 20-36
Publish Year International Conference 1
2016 exKittichai Sukprasong, exNattawat Tantijaratchai, exDuangnapa Kiriwan, inดร.นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "MOLECULAR CHARACTERIZATION OF NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus) AROMATASE AND INHIBITOR IDENTIFICATION", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย