Conference

การศึกษาทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับข้าวเปรียบเทียบกับมันฝรั่งและพาสต้าในผู้บริโภคชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับผู้บริโภคชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Conjoint

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052592 ชื่อวิชา Applied Statistic in Food Science Research,1 พ.ย. 2007 - 6 มี.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Rice Product Concepts Development for British, French, Dutch and Belgian Consumer using Conjoint Ana แหล่งทุน :สกว,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2011