Person Image

  Education

  • วท.บ. วิทยาศาสตร์ทางทะเล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548
  • ปร.ด. ชีววิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  AmphipodaAmpithoidaeanchialine caveAngustopilaAorid amphipodaquacultureartificial pondBang KrachaoBangkokBanten Baybenthic chamberBiodiversityBioindicatorcave-dwelling copepodcave-dwelling snailChloride cellcomplete mitogenomecoral metabolismsCrustaceaDiplommatinaDiplommatinidaediversitydog-faced water snakeembryogenesisEstuarineExplicit-reflective approachFloresorchestiaFloresorchestia seringatHistologyHistopathologyHolothuria (Halodeima) atra JaegerHypselostomatidaeinquilinous amphipodITS1Java SeakarstLam Ta Khong RiverLand hopperLaophontidaeLearning progressionLife historyLivermacrofaunaMangrove crabsman-made pondmicroanatomymolecular markerMolly fishNature of scienceNephtyidaeNesting-behaviornew speciesNipa palmnon-indigenousoocyteOogenesisOsmoregulationovaryoxygen evolutionpeninsular Thailandphotosynthetic capacityPleonexes koreanapolychaeteprecipitationPseudocyclopidaeReproductive histopathologyreproductive tractSakaerat Environmental Research Stationsand crabSatun ProvinceSongkhla lakeSoutheast Asiaspermatogenesisstygobiontsubterranean habitatsTalitridaeTalitroideataxonomyTeleostVictoriopisazooxanthellaeการกระจายการปรับตัวเกาะบุโหลนเลความชุกชุมความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กจังหวัดสตูลชนิดซ่อนเร้นทะเลอันดามันนิเวศวิทยาทางทะเลแนวปะการังบริเวณที่ราบแนวปะการังบริเวณที่ลาดชันปะการังป่าชายเลนผลผลิตขันต้นพฤติกรรมการสร้างรังภูเก็ตรายงานแรกอนุกรมวิธาน

  Interest

  ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก, นิเวศวิทยาทางทะเล, อนุกรมวิธานของแกมมาริดแอมฟิพอด

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (61)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Field evidence of the gametogenic maturation and embryonic development of the sand crab, Emerita Taiwanesis: Implications for the understanding of the basis of the reproductive biologySenarat S., Biaklai S., Kettratad J., Jitpraphai S., Wongkamhaeng K., Sukparangsi W., Sudtongkong C., Thongboon L.2018EurAsian Journal of BioSciences
  12(2),pp. 253-262
  1
  2A review of Diplommatina species in eastern Thailand with the descriptions of five new speciesDumrongrojwattana P., Kamtuptim C., Wongkamhaeng K.2020Biodiversity Data Journal
  8,pp. 1-18
  0
  3Maeropsis paphavasitae and rotomelita longipropoda, two new species (Crustacea, Amphipoda) from lower gulf of ThailandWongkamhaeng K., Coleman C., Pholpunthin P.2013ZooKeys
  307,pp. 15-33
  4
  4New record of live specimens of emperor Nautilus, nautilus pompilius from the East Andaman Sea, Thai watersNabhitabhata J., Wongkamhaeng K.2012Vie et Milieu
  62(2),pp. 97-104
  1
  5Description of Floresorchestia samroiyodensis, a new species of landhopper (Crustacea, Amphipoda, Talitridae) from ThailandAzman B., Wongkamhaeng K., Dumrongrojwattana P.2014Zoosystematics and Evolution
  90(1),pp. 7-19
  6
  6The ovarian structure and oogenesis of the pea crab Pinnotheres cyclinus Gordon, 1932: A histological investigationSenarat S., Thongboon L., Kettratad J., Jiraungkoorskul W., To-Orn N., Sudtongkong C., Wongkamhaeng K., Uribe M.C.2020Agriculture and Natural Resources
  54(2),pp. 211-216
  1
  7The complete mitochondrial genome of Pleonexes koreana (Kim & Kim, 1988) (Crustacea: Amphipoda: Ampithoidae)Lee S., Wongkamhaeng K., Lee S., Shin M.2019Mitochondrial DNA Part B: Resources
  4(1),pp. 787-788
  0
  8Comparative stages of atretic oocyte between sesarmid crabs episesarma singaporense and E. Versicolor from Thailand: Implications on reproductive successSudtongkong C., Senarat S., Kong-Oh S., Poolprasert P., Wongkamhaeng K., Jiraungkoorskul W.2021Veterinary Integrative Sciences
  19(1),pp. xx-xx
  0
  9Ceradocus adangensis, a new species (Crustacea, Amphipoda, Maeridae) from coral reefs of the Andaman SeaWongkamhaeng K., Boonyanusith C.2016Marine Biodiversity
  46(1),pp. 75-83
  2
  10Floresorchestia kongsemae sp. n. a new species (Crustacea: Amphipoda: Talitridae) from Kasetsart University, Bangkok, ThailandSuklom A., Danaisawadi S., Wongkamhaeng K.2021Biodiversity Data Journal
  9,pp. 1-13
  0
  11An assessment of the net ecosystem metabolism and respiration of a tropical coral reefPramneechote P., Sinutok S., Wongkamhaeng K., Chotikarn P.2020Applied Ecology and Environmental Research
  18(1),pp. 1863-1881
  1
  12Grandidierella gilesi Chilton, 1921 (Amphipoda, Aoridae), first encounter of non-indigenous amphipod in the Lam Ta Khong River, Nakhon Ratchasima Province, North-eastern ThailandWongkamhaeng K., Dumrongrojwattana P., Shin M.H., Boonyanusith C.2018Biodiversity Data Journal
  8
  1
  13Melitid amphipods from the gulf of Thailand, with a description of dulichiella pattaniensis, a new speciesWongkamhaeng K., Pattaratumrong M., Puttapreecha R.2014ZooKeys
  408(1),pp. 1-18
  5
  14Discovery of a new genus and species of dogielinotid amphipod (Crustacea: Amphipoda: Dogielinotidae) from the Nipa palm in Thailand, with an updated key to the generaWongkamhaeng K., Wongkamhaeng K., Dumrongrojwattana P., Shin M.2018PLoS ONE
  13(10)
  1
  15Two new species of Floresorchestia (Crustacea, Amphipoda, Talitridae) in ThailandWongkamhaeng K., Dumrongrojwattana P., Pattaratumrong M.2016ZooKeys
  2016(635),pp. 31-51
  7
  16Grandidierella Halophilus a new species of the family Aoridae (Crustacea: Amphipoda) from the saltpans of The Inner Gulf of ThailandWongkamhaeng K., Pholpunthin P., Azman B.2012Raffles Bulletin of Zoology
  60(2),pp. 433-447
  2
  17Effects of salinity level on the activity of chloride cell and mucus secreting cell in the gill of the female shortfin molly, poecilia mexicana steindachner, 1863Sathorn S., Senarat S., Kettratad J., Kaneko G., Jiraungkoorskul W., Wongkamhaeng K.2021Veterinary Integrative Sciences
  19(2),pp. 173-184
  4
  18Two new species of Metacyclops Kiefer, 1927 (Copepoda, Cyclopoida) from Thailand and an up-to-date key to the species recorded in AsiaAthibai S., Wongkamhaeng K., Boonyanusith C.2021European Journal of Taxonomy
  787,pp. 146-181
  0
  19Theosbaena loko sp. n. a new stygobiotic microshrimp (Thermosbaenacea: Halosbaenidae) from southern ThailandJantarit S., Promdam R., Wongkamhaeng K.2020Biodiversity Data Journal
  8,pp. 1-14
  0
  20Morphology and histology of female reproductive tract of the dog-faced water snake cerberus rynchops (Schneider, 1799)Thongboon L., Senarat S., Kettratad J., Jiraungkoorskul W., Pengsakul T., Wangkulangkul S., Uribe M., Plumley F., Wongkamhaeng K., Kaneko G.2020Maejo International Journal of Science and Technology
  14(1),pp. 11-26
  0
  21A new species of Boholina (Crustacea, copepoda, calanoida) and a first record for stygobiotic calanoid fauna from a cave in ThailandBoonyanusith C., Wongkamhaeng K., Athibai S.2020ZooKeys
  2020(904),pp. 1-22
  4
  22A new species of the world’s smallest cave snail of the genus Angustopila Jochum, Slapnik & Páll-Gergely in Jochum, et al., 2014 (gastropoda: Hypselostomatidae) from eastern ThailandDumrongrojwattana P., Chuenit S., Wongkamhaeng K.2021Raffles Bulletin of Zoology
  69(1),pp. 102-108
  1
  23Three new species from the Aoridae and Maeridae (Crustacea, Amphipoda) from Thai WatersWongkamhaeng K., Wongkamhaeng K., Coleman C., Pholpunthin P.2013Zootaxa
  3693(4),pp. 503-533
  6
  24Liver histopathology of selected estuarine fishes from the pranburi river estuary of thailandKanjanarakha T., Senarat S., Kettratad J., Wongkamhaeng K., Sudtongkong C., Jiraungkoorskul W.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
  43(4),pp. 1056-1062
  0
  25A new species of victoriopisa bantenensis (Crustacea: Amphipoda: Eriopisidae) from eest java, IndonesiaArfianti T., Arfianti T., Wongkamhaeng K., Wongkamhaeng K.2017Zootaxa
  4306(2),pp. 238-248
  4
  26Cheiriphotis trifurcata, new species (Crustacea, Amphipoda, Corophiidae, Protomedeiinae) from the Seagrass Bed of the Lower Gulf of ThailandWongkamhaeng K., Azman B., Puttapreecha R.2012ZooKeys
  187,pp. 71-89
  4
  27First record of Two pelagic octopods, Argonauta Argo and Tremoctopus violaceus cf. gracilis from the Andaman Sea, ThailandNabhitabhata J., Sukhsangchan C., Wongkamhaeng K.2009Vie et Milieu
  59(1),pp. 39-45
  3
  28Three new records of gammarid amphipod in songkhla lake, ThailandRattanama K., Pattaratumrong M., Towatana P., Wongkamhaeng K.2016Tropical Life Sciences Research
  27,pp. 53-61
  5
  29Corophiine amphipods of the genera chelicorophium and paracorophium from the lower gulf of Thailand (Crustacea, amphipoda, corophiidae, corophiinae)Wongkamhaeng K., Nabhitabhata J., Towatana P.2015ZooKeys
  (505),pp. 35-50
  1