Person Image

  Education

  • วท.บ. วิทยาศาสตร์ทางทะเล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548
  • ปร.ด. ชีววิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  1833AllorchestoidesAmphipodaAmpithoidaeanchialine caveAorid amphipodaquacultureBang KrachaoBanten Baybenthic chamberBiodiversityBioindicatorcave-dwelling copepodcomplete mitogenomecoral metabolismsCrustaceaDiplommatinaDiplommatinidaedog-faced water snakeembryogenesisExplicit-reflective approachFloresorchestia seringatGrandidierella halophilusGulf of ThailandhistologyHolothuria (Halodeima) atra Jaegerinquilinous amphipodITS1Java SeaLam Ta Khong RiverLaophontidaeLearning progressionMangrove crabsmicroanatomymolecular markerNature of scienceNephtyidaenew speciesNipa palmnon-indigenousoocyteOogenesisovaryoxygen evolutionpeninsular Thailandphotosynthetic capacityPleonexes koreanapolychaetePseudocyclopidaeReproductive histopathologyreproductive tractsand crabSatun ProvinceSongkhla lakeSoutheast Asiaspermatogenesisstygobiontsubterranean habitatsTalitroideataxonomyVictoriopisazooxanthellaeการกระจายการปรับตัวเกาะบุโหลนเลความชุกชุมความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กจังหวัดสตูลทะเลอันดามันนิเวศวิทยาทางทะเลแนวปะการังบริเวณที่ราบแนวปะการังบริเวณที่ลาดชันปะการังป่าชายเลนผลผลิตขันต้นภูเก็ตรายงานแรกแหลมพันวาอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานของแกมมาริดแอมฟิพอด

  Interest

  ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก, นิเวศวิทยาทางทะเล, อนุกรมวิธานของแกมมาริดแอมฟิพอด

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Three new species from the Aoridae and Maeridae (Crustacea, Amphipoda) from Thai WatersWongkamhaeng K., Wongkamhaeng K., Coleman C., Pholpunthin P.2013Zootaxa
   3693(4),pp. 503-533
   6
   2Description of Floresorchestia samroiyodensis, a new species of landhopper (Crustacea, Amphipoda, Talitridae) from ThailandAzman B., Wongkamhaeng K., Dumrongrojwattana P.2014Zoosystematics and Evolution
   90(1),pp. 7-19
   4
   3Melitid amphipods from the gulf of Thailand, with a description of dulichiella pattaniensis, a new speciesWongkamhaeng K., Pattaratumrong M., Puttapreecha R.2014ZooKeys
   408(1),pp. 1-18
   4
   4Cheiriphotis trifurcata, new species (Crustacea, Amphipoda, Corophiidae, Protomedeiinae) from the Seagrass Bed of the Lower Gulf of ThailandWongkamhaeng K., Azman B., Puttapreecha R.2012ZooKeys
   187,pp. 71-89
   4
   5Maeropsis paphavasitae and rotomelita longipropoda, two new species (Crustacea, Amphipoda) from lower gulf of ThailandWongkamhaeng K., Coleman C., Pholpunthin P.2013ZooKeys
   307,pp. 15-33
   4
   6First record of Two pelagic octopods, Argonauta Argo and Tremoctopus violaceus cf. gracilis from the Andaman Sea, ThailandNabhitabhata J., Sukhsangchan C., Wongkamhaeng K.2009Vie et Milieu
   59(1),pp. 39-45
   3
   7Three new records of gammarid amphipod in songkhla lake, ThailandRattanama K., Pattaratumrong M., Towatana P., Wongkamhaeng K.2016Tropical Life Sciences Research
   27,pp. 53-61
   3
   8Two new species of Floresorchestia (Crustacea, Amphipoda, Talitridae) in ThailandWongkamhaeng K., Dumrongrojwattana P., Pattaratumrong M.2016ZooKeys
   2016(635),pp. 31-51
   3
   9A new species of victoriopisa bantenensis (Crustacea: Amphipoda: Eriopisidae) from eest java, IndonesiaArfianti T., Arfianti T., Wongkamhaeng K., Wongkamhaeng K.2017Zootaxa
   4306(2),pp. 238-248
   2
   10A new species of Boholina (Crustacea, copepoda, calanoida) and a first record for stygobiotic calanoid fauna from a cave in ThailandBoonyanusith C., Wongkamhaeng K., Athibai S.2020ZooKeys
   2020(904),pp. 1-22
   2
   11Grandidierella Halophilus a new species of the family Aoridae (Crustacea: Amphipoda) from the saltpans of The Inner Gulf of ThailandWongkamhaeng K., Pholpunthin P., Azman B.2012Raffles Bulletin of Zoology
   60(2),pp. 433-447
   2
   12Ceradocus adangensis, a new species (Crustacea, Amphipoda, Maeridae) from coral reefs of the Andaman SeaWongkamhaeng K., Boonyanusith C.2016Marine Biodiversity
   46(1),pp. 75-83
   2
   13Corophiine amphipods of the genera chelicorophium and paracorophium from the lower gulf of Thailand (Crustacea, amphipoda, corophiidae, corophiinae)Wongkamhaeng K., Nabhitabhata J., Towatana P.2015ZooKeys
   (505),pp. 35-50
   1
   14New record of live specimens of emperor Nautilus, nautilus pompilius from the East Andaman Sea, Thai watersNabhitabhata J., Wongkamhaeng K.2012Vie et Milieu
   62(2),pp. 97-104
   1
   15Field evidence of the gametogenic maturation and embryonic development of the sand crab, Emerita Taiwanesis: Implications for the understanding of the basis of the reproductive biologySenarat S., Biaklai S., Kettratad J., Jitpraphai S., Wongkamhaeng K., Sukparangsi W., Sudtongkong C., Thongboon L.2018EurAsian Journal of BioSciences
   12(2),pp. 253-262
   1
   16The ovarian structure and oogenesis of the pea crab Pinnotheres cyclinus Gordon, 1932: A histological investigationSenarat S., Thongboon L., Kettratad J., Jiraungkoorskul W., To-Orn N., Sudtongkong C., Wongkamhaeng K., Uribe M.C.2020Agriculture and Natural Resources
   54(2),pp. 211-216
   1
   17A review of Diplommatina species in eastern Thailand with the descriptions of five new speciesDumrongrojwattana P., Kamtuptim C., Wongkamhaeng K.2020Biodiversity Data Journal
   8,pp. 1-18
   0
   18Comparative stages of atretic oocyte between sesarmid crabs episesarma singaporense and E. Versicolor from Thailand: Implications on reproductive successSudtongkong C., Senarat S., Kong-Oh S., Poolprasert P., Wongkamhaeng K., Jiraungkoorskul W.2021Veterinary Integrative Sciences
   19(1),pp. xx-xx
   0
   19Morphology and histology of female reproductive tract of the dog-faced water snake cerberus rynchops (Schneider, 1799)Thongboon L., Senarat S., Kettratad J., Jiraungkoorskul W., Pengsakul T., Wangkulangkul S., Uribe M., Plumley F., Wongkamhaeng K., Kaneko G.2020Maejo International Journal of Science and Technology
   14(1),pp. 11-26
   0
   20An assessment of the net ecosystem metabolism and respiration of a tropical coral reefPramneechote P., Sinutok S., Wongkamhaeng K., Chotikarn P.2020Applied Ecology and Environmental Research
   18(1),pp. 1863-1881
   0
   21Grandidierella gilesi Chilton, 1921 (Amphipoda, Aoridae), first encounter of non-indigenous amphipod in the Lam Ta Khong River, Nakhon Ratchasima Province, North-eastern ThailandWongkamhaeng K., Dumrongrojwattana P., Shin M.H., Boonyanusith C.2018Biodiversity Data Journal
   8
   0
   22Discovery of a new genus and species of dogielinotid amphipod (Crustacea: Amphipoda: Dogielinotidae) from the Nipa palm in Thailand, with an updated key to the generaWongkamhaeng K., Wongkamhaeng K., Dumrongrojwattana P., Shin M.2018PLoS ONE
   13(10)
   0
   23The complete mitochondrial genome of Pleonexes koreana (Kim & Kim, 1988) (Crustacea: Amphipoda: Ampithoidae)Lee S., Wongkamhaeng K., Lee S., Shin M.2019Mitochondrial DNA Part B: Resources
   4(1),pp. 787-788
   0