Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  aquacultureaquatic parasitesAsian speciesbiodiversitybiogeographyChydoridaeCladoceracladoceranscommunityconservationcopepodcopepodscoronaCrustaceaCryptic speciesdistributiondiversityDNA taxonomydorsal plategeometric morphometricshabitat preferencehabitatshorny processhyaline lamellaIndo-Burma biodiversity hotspotKarualonaLaophontidaelenticlimnologicalfactorsloticmacroinvertebratemacrophytesMeiofaunamicroinvertebrateMorphological variabilityn-Dimensional hypervolumenew recordnew speciesNiche differentiationNotoalonanutritionParategastes pholpunthiniqualitative sampleRotaria macruraRotaria megarostrissp. novRotifera BdelloideaSEMsessile rotifersSongkhram River BasinSoutheast AsiaSpecies distribution modellingspecies diversitystygobiontswampsTaxonomyThale NoiThale Noi Laketrophitropical lakes Tropical limnologytropical regionTropodiaptomus megahyalinezooplanktonการอนุรักษ์ความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพจิ้งจกและตุ๊กแกชนิดซ่อนเร้นชนิดพันธุ์ซ่อนเร้นชีววิธีเชื้อราเอนโดไฟต์แบบจำลองโปรตีโอมิกส์พันธุกรรมแพลงก์ตอนแพลงก์ตอนสัตว์แพลงก์ตอนสัตว์ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา ไนเตรท ดัชนีชีวภาพ ยั่งยืนระบบนิเวศน้ำจืดระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดโรคไหม้ลำดับนิวคลีโอไทด์วิวัฒนาการชาติพันธุ์สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการสิ่งแวดล้อมสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแหล่งน้ำชายฝั่งอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กกลุ่มคลาโดเซอแรน โคพีพอดและโรติเฟอร์

  Interest

  อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กกลุ่มคลาโดเซอแรน โคพีพอดและโรติเฟอร์

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2559 - ก.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Taxon richness and biogeography of the Cladocera (Crustacea: Ctenopoda, Anomopoda) of ThailandMaiphae S., Pholpunthin P., Dumont H.2008Annales de Limnologie
  44(1),pp. 33-43
  44
  2Inland swamps in South East Asia harbour hidden cladoceran diversities: Species richness and the description of new paludal Chydoridae (Crustacea: Branchiopoda: Cladocera) from Southern ThailandVan Damme K., Maiphae S., Sa-Ardrit P.2013Journal of Limnology
  72(S2),pp. 174-208
  42
  3New species in the rheophilous genus Nicsmirnovius Chiambeng & Dumont, 1999 (Branchiopoda: Anomopoda: Chydoridae) and reassignment of Alona eximia Kiser, 1948 and Alonella fitzpatricki Chien, 1970Van Damme K., Chiambeng G., Maiphae S., Dumont H.2003Hydrobiologia
  499,pp. 25-49
  37
  4Species richness of the Cladocera (Branchiopoda: Anomopoda and Ctenopoda) in southern Thailand, and its complementarity with neighboring regionsMaiphae S., Pholpunthin P., Dumont H.2005Hydrobiologia
  537(1-3),pp. 147-156
  37
  5Salinalona gen. nov., an euryhaline chydorid lineage (Crustacea: Branchiopoda: Cladocera: Anomopoda) from the Oriental regionvan Damme K., Maiphae S., Maiphae S.2013Journal of Limnology
  72(S2),pp. 142-173
  23
  6Spatial and temporal variation of Cladocera in a tropical shallow lakeChoedchim W., Damme K.V., Damme K.V., Maiphae S.2017Annales de Limnologie
  53,pp. 233-252
  11
  7Marine copepods at Mo Ko Thale tai, Gulf of ThailandMaiphae S., Sa-Ardrit P.2011Songklanakarin Journal of Science and Technology
  33(6),pp. 641-651
  8
  8Two new species of genus limnias from Thailand, with keys to congeners (Rotifera, gnesiotrocha)Meksuwan P., Jaturapruek R., Maiphae S.2018ZooKeys
  2018(787),pp. 1-15
  6
  9Planktonic and periphytic bdelloid rotifers from Thailand reveal a species assemblage with a combination of cosmopolitan and tropical speciesJaturapruek R., Fontaneto D., Meksuwan P., Pholpunthin P., Maiphae S.2018Systematics and Biodiversity
  16(2),pp. 128-141
  6
  10Growth and nutritional value of Moina macrocopa (Straus, 1820) fed with Saccharomyces cerevisiae and Phaffia rhodozymaManklinniam P., Chittapun S., Maiphae S.2018Crustaceana
  91(8),pp. 897-912
  5
  11Onychocamptus Daday, 1903 from Thailand, with descriptions of two new species and two new records (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida, Laophontidae)Boonyanusith C., Saetang T., Wongkamheng K., Maiphae S.2018ZooKeys
  2018(810),pp. 45-89
  5
  12Study of the embryogenesis of Dunhevedia crassaKing, 1853 (Cladocera: Chydoridae) and a comparison of embryonic instar durations in different cladoceransKotov A., Saeheng S., Maiphae S., Van Damme K.2013Journal of Limnology
  72(3),pp. 564-572
  5
  13A new species of genus Tropodiaptomus Kiefer, 1932 (Crustacea: Copepoda: Calanoida: Diaptomidae) from ThailandSaetang T., Sanoamuang L.o., Maiphae S.2020Journal of Natural History
  54(35-36),pp. 2297-2322
  4
  14Morphological and molecular diversity patterns of the genus Tropodiaptomus Kiefer, 1932 (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) in ThailandSaetang T., Marrone F., Vecchioni L., Maiphae S.2022Scientific reports
  12(1),pp. 2218
  3
  15The Cladocera (Ctenopoda and Anomopoda) in rice fields during a crop cycle at Nakhon Si Thammarat province, southern ThailandMaiphae S., Limbut W., Choikaew P., Pechrat P.2010Crustaceana
  83(12),pp. 1469-1482
  3
  16The influence of environmental variables on bdelloid rotifers of the genus Rotaria in ThailandJaturapruek R., Fontaneto D., Maiphae S.2021Journal of Tropical Ecology
  2
  17Potential niche displacement in species of aquatic bdelloid rotifers between temperate and tropical areasJaturapruek R., Fontaneto D., Mammola S., Mammola S., Maiphae S.2021Hydrobiologia
  2