Person Image

Administration

Education

 • ปร.ด. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ไทย

Expertise Cloud

Binary alloysCarbon dioxideCeramic materialsceramicsCharacterizationCleaner ProductionCO2 hydrogenationCobaltCobalt ferriteCoercive fieldCoercive forcecomposite materialsCompositesDielectric propertiesElectrical propertiesElectron beam evaporationElectroplated WiresFerrimagneticferriteFerroelectric ceramicsFerroelectric materialsFerroelectric propertiesField emission scanning electron microscopesFilm preparationFilm surface morphologyFilm thicknessGlass ceramicsHall effectHard magnetic propertyHigh temperature phaseHysteresis loopsLeadLow temperature phaseLow temperature propertiesMagnesiumMagnesium ferriteMagnetic fieldMagnetic Field SensorMagnetic Field SensorsMagnetic fieldsMagnetic force microscopyMagnetic force microscopy tipsMagnetic headsmagnetic hysteresisMagnetic permeabilityMagnetic propertiesMagnetic PropertyMagnetic recordingMagnetic write headMagnetic write headsMagnetismmagnetizationmagnetoimpedancemagnetsManganeseManganese oxideMeltingMetallic filmsMFM probeMicrostructureMnBi alloysMultiferroic ceramicsNanomagneticsNanoparticlesnanostructureNanostructuresNanowiresNickelOptoelectronic devicesParticle sizePermeabilityPermittivityPerovskitePerpendicular write headsPhase formationspiezoelectricplasmaPolypropylenePZTrefractive indexSaturation magnetizationScanning electron microscopySilicon steelsSinteringSkin effectSoft magneticSoft magneticsSynthesis (chemical)TemperatureThermal-annealingThickness measurementThin FilmThin filmsVibrating sample magnetometrywoodX ray diffractionX-ray diffractionX-ray methodsZinc Oxideการปรับปรุงคุณภาพ

Interest

วัสดุศาสตร์, มาตรวิทยา, ตัวรับรู้และตัวกระตุ้น

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 98 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 77 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Effect of magnetic field on CO2 conversion over Cu-ZnO/ZrO2 catalyst in hydrogenation reactionDonphai W., Piriyawate N., Witoon T., Jantaratana P., Varabuntoonvit V., Chareonpanich M.2016Journal of CO2 Utilization
16,pp. 204-211
36
2Effects of thickness and heat treatments on giant magnetoimpedance of electrodeposited cobalt on silver wiresJantaratana P., Sirisathitkul C.2006IEEE Transactions on Magnetics
42(3),pp. 358-362
31
3Synthesis and cytotoxicity study of magnesium ferrite-gold core-shell nanoparticlesNonkumwong J., Pakawanit P., Wipatanawin A., Jantaratana P., Ananta S., Srisombat L.2016Materials Science and Engineering C
61,pp. 123-132
29
4Influences of PZT addition on phase formation and magnetic properties of perovskite Pb(Fe0.5Nb0.5)O3-based ceramicsAmonpattaratkit P., Jantaratana P., Ananta S.2015Journal of Magnetism and Magnetic Materials
389,pp. 95-100
27
5Phase formation, morphology and magnetic properties of MgFe2O4 nanoparticles synthesized by hydrothermal techniqueNonkumwong J., Ananta S., Jantaratana P., Phumying S., Maensiri S., Srisombat L.2015Journal of Magnetism and Magnetic Materials
381,pp. 226-234
26
6Magnetic field-enhanced catalytic CO2 hydrogenation and selective conversion to light hydrocarbons over Fe/MCM-41 catalystsKiatphuengporn S., Jantaratana P., Limtrakul J., Limtrakul J., Chareonpanich M.2016Chemical Engineering Journal
306,pp. 866-875
22
7Cleaner production of methanol from carbon dioxide over copper and iron supported MCM-41 catalysts using innovative integrated magnetic field-packed bed reactorKiatphuengporn S., Donphai W., Jantaratana P., Yigit N., Föttinger K., Rupprechter G., Chareonpanich M.2017Journal of Cleaner Production
142,pp. 1222-1233
19
8Frequency-dependent magnetoelectricity of CoFe 2O 4-BaTiO 3 particulate compositesKhamkongkaeo A., Jantaratana P., Sirisathitkul C., Yamwong T., Maensiri S.2011Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition)
21(11),pp. 2438-2442
19
9Fabrication and characterization of ferrimagnetic bioactive glass-ceramic containing BaFe12O19Leenakul W., Ruangsuriya J., Jantaratana P., Pengpat K.2013Ceramics International
39(SUPPL.1)
16
10Local structure investigation and properties of Mn-doped BiFeO3-BaTiO3 ceramicsUnruan S., Srilomsak S., Priya S., Jantaratana P., Rujirawat S., Yimnirun R.2015Ceramics International
41(3),pp. 4087-4092
14
11Local structure of magnetoelectric BiFeO3-BaTiO3 ceramics probed by synchrotron X-Ray absorption spectroscopyChandarak S., Chandarak S., Jutimoosik J., Bootchanont A., Unruan M., Jantaratana P., Priya S., Srilomsak S., Rujirawat S., Rujirawat S., Rujirawat S., Yimnirun R., Yimnirun R.2013Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
26(2),pp. 455-461
13
12Magnetoimpedance and magnetization processes of FeCoNi electroplated tubesJantaratana P., Bebenin N.G., Kurlyandskaya G.V.2009Journal of Applied Physics
105(1)
11
13Giant magnetoimpedance of electrodeposited Co/Cu/Co on Ag wiresSirisathitkul C., Jantaratana P.2007Journal of Physics D: Applied Physics
40(15),pp. 4431-4435
10
14Low-cost sensors based on the GMI effect in recycled transformer coresJantaratana P., Sirisathitkul C.2008Sensors
8(3),pp. 1575-1584
10
15Magnetic bioactive SrFe 12O19-SiO2-CaO- Na2O-P2O5 glass-ceramics for hyperthermia treatment of bone cancerLeenakul W., Intawin P., Ruangsuriya J., Jantaratana P., Pengpat K.2013Integrated Ferroelectrics
148(1),pp. 81-89
10
16Phase formation and magnetic properties of bismuth ferrite-lead titanate multiferroic compositesWongmaneerung R., Jantaratana P., Yimnirun R., Ananta S.2013Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
26(2),pp. 371-379
9
17Investigation on ferromagnetic and ferroelectric properties of (La, K)-doped BiFeO3-BaTiO3 solid solutionPrasatkhetragarn A., Muangkonkad P., Aommongkol P., Jantaratana P., Vittayakorn N., Yimnirun R.2013Ceramics International
39(SUPPL.1)
9
18Giant magnetoimpedance in silicon steelsJantaratana P., Sirisathitkul C.2004Journal of Magnetism and Magnetic Materials
281(2-3),pp. 399-404
8
19Green and sustainable methanol production from CO2 over magnetized Fe–Cu/core–shell and infiltrate mesoporous silica-aluminosilicatesUmchoo W., Sriakkarin C., Donphai W., Warakulwit C., Poo-arporn Y., Jantaratana P., Witoon T., Chareonpanich M.2018Energy Conversion and Management
159,pp. 342-352
8
20Size-Selective Precipitation and Aggregate Reduction of FePt-Based NanoparticlesSarmphim P., Jantaratana P., Sirisathitkul C.2018Journal of Nanomaterials
2018
8
21BaFe12O19 from thermal decomposition of bimetallic triethanolamine complex as magnetic filler for bioplasticsVeranitisagul C., Wattanathana W., Nantharak W., Jantaratana P., Laobuthee A., Koonsaeng N.2016Materials Chemistry and Physics
177,pp. 48-55
7
22Magnetoelectric properties of Cu- and Mn-doped 0.75BiFeO 3-0.25BaTiO 3 multiferroic ceramicsChandarak S., Pojprapai S., Srilomsak S., Jantaratana P., Rujirawat S., Rujirawat S., Yimnirun R.2011Ferroelectrics
419(1),pp. 70-75
7
23Magnetic properties and magnetoimpedace of electroplated wiresKurlyandskaya G.V., Kurlyandskaya G.V., Jantaratana P., Bebenin N.G., Vaśkovskiy V.O.2012Solid State Phenomena
190,pp. 581-584
7
24Ferroelectromagnetic characteristic of Na-doped 0.75BiFeO 3-0.25BaTiO3 multiferroic ceramicsPrasatkhetragarn A., Arthan A., Jantaratana P., Vittayakorn N., Yotburut B., Yimnirun R.2013Ceramics International
39(SUPPL.1)
6
25Magnetoimpedance of electroplated wires with large core diametersSirisathitkul C., Jantaratana P.2009Journal of Materials Science and Technology
25(6),pp. 825-828
6
26Magnetic hysteresis and electrical impedance spectra of hard magnetic SmCo5 and soft magnetic Co30Ag70 compositesJantaratana P., Noodam J., Sirisathitkul C.2013Xiyou Jinshu Cailiao Yu Gongcheng/Rare Metal Materials and Engineering
42(1),pp. 19-22
6
27Polyethylene glycol-chitosan oligosaccharide-coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles: A novel drug delivery system for curcumin diglutaric acidSorasitthiyanukarn F.N., Sorasitthiyanukarn F.N., Muangnoi C., Muangnoi C., Thaweesest W., Ratnatilaka Na Bhuket P., Jantaratana P., Rojsitthisak P., Rojsitthisak P.2020Biomolecules
10(1)
6
28Effects of thermal annealing on microstructure and magnetic properties of electrodeposited Co-Fe alloysChotibhawaris T., Luangvaranunt T., Jantaratana P., Boonyongmaneerat Y.2018Intermetallics
93,pp. 323-328
6
29Phase formation, microstructure and magnetic properties of (1-x)BiFeO 3-x(0.9Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0. 1PbTiO3) systemWongmaneerung R., Jantaratana P., Yimnirun R., Ananta S.2014Ceramics International
40(1 PART B),pp. 2299-2304
6
30Dielectric and magnetic properties of polyvinylidene fluoride polymer composites highly loaded with nickelSirisathitkul C., Jantaratana P., Muensit N.2012Science and Engineering of Composite Materials
19(3),pp. 255-258
5
31Ferroelectric and ferromagnetic properties of K-doped 0.7BiFeO 3-0.3BaTiO3 multiferroic ceramicsPrasatkhetragarn A., Jantaratana P., Vittayakorn N., Yotburut B., Yimnirun R.2013Ferroelectrics
451(1),pp. 109-115
5
32Magnetic and dielectric properties of natural rubber and polyurethane composites filled with cobalt ferriteHunyek A., Sirisathitkul C., Jantaratana P.2013Plastics, Rubber and Composites
42(3),pp. 89-92
5
33Effect of aluminium doping concentration on microstructures, optical and electrical properties of ZnO thin films by spray pyrolysis techniqueSripianem W., Chuchuay A., Kiatthanabumrung P., Saengow N., Na Wichean T., Jongthammanurak S., Jantaratana P., Techapiesancharoenkij R.2018Materials Today: Proceedings
5(3),pp. 9519-9524
5
34Phase formation, dielectric and magnetic properties of bismuth ferrite-lead magnesium niobate multiferroic compositesWongmaneerung R., Padchasri J., Tipakontitikul R., Loan T.H., Jantaratana P., Yimnirun R., Ananta S.2014Journal of Alloys and Compounds
608,pp. 1-7
4
35Fabrication and magnetic properties of P2O5-CaO- Na2O bioactive glass ceramic containing BaFe 12O 19Intawin P., Leenakul W., Jantaratana P., Pengpat K.2013Integrated Ferroelectrics
148(1),pp. 171-177
3
36Influence of the electrodeposited co-fe alloys’ characteristics on their magnetic propertiesChotibhawaris T., Luangvaranunt T., Jantaratana P., Boonyongmaneerat Y.2014Advanced Materials Research
1025-1026,pp. 709-716
3
37Magnetic phase transition of annealed FePt based nanoparticles synthesized by using Fe(β-diketonate)3Tangwatanakul W., Chokprasombat K., Sirisathitkul C., Jantaratana P., Sirisathitkul Y.2016Journal of Alloys and Compounds
654,pp. 234-239
3
38Structural and magnetic properties of FexNi100−x alloys synthesized using Al as a reducing metalSrakaew N., Jantaratana P., Nipakul P., Sirisathitkul C.2017Journal of Magnetism and Magnetic Materials
435,pp. 201-205
3
39Small-angle X-ray scattering spectra of iron-based magnetic fluidsRugmai S., Sirisathitkul C., Chokprasombat K., Rangsanga P., Harding P., Srikhirin T., Jantaratana P.2012Materiali in Tehnologije
46(4),pp. 369-373
3
40Magnetoimpedance of cobalt-coated silicon steelsSirisathitkul C., Piromrak S., Jantaratana P.2011Physica B: Condensed Matter
406(2),pp. 155-158
3
41Barium ferrite prepared by modified Pechini method: effects of chloride and nitrate counter ions on microstructures and magnetic propertiesWattanathana W., Nantharak W., Wannapaiboon S., Jantaratana P., Veranitisagul C., Koonsaeng N., Laobuthee A.2018Journal of Materials Science: Materials in Electronics
29(2),pp. 1542-1553
3
42Magnetic properties of NdFeB-coated rubberwood compositesNoodam J., Sirisathitkul C., Matan N., Rattanasakulthong W., Jantaratana P.2013International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials
20(1),pp. 65-70
3
43Local structure, electrical and magnetic properties of Fe-doped Sr2(Ni,Mo)O6 double perovskitePrasatkhetragarn A., Sriboonpeng C., Jantaratana P., Vittayakorn N., Thammajak N., Jutimoosik J., Maensiri S., Yimnirun R.2017Ceramics International
43,pp. S140-S144
2
44Fabrication of SrFe12O19-P2O5-CaO-Na2O Bioactive Glass-Ceramics at Various Sintering TemperaturesIntawin P., Leenakul W., Jantaratana P., Munpakdee A., Pengpat K.2015Ferroelectrics
489(1),pp. 35-42
2
45Effects of current pulsation on magnetic properties and giant magnetoimpedance of electrodeposited NiFe coatings on Cu wiresChobaomsup V., Jantaratana P., Boonyongmaneerat Y.2018Materials Science Forum
928 MSF,pp. 235-242
2
46Phase Transformations in Mn–Al and Mn–Bi Magnets by Repeated Heat TreatmentSaetang P., Saetang P., Charoensuk T., Charoensuk T., Boonyang U., Jantaratana P., Sirisathitkul C., Sirisathitkul C.2020Transactions of the Indian Institute of Metals
73(4),pp. 929-936
2
47Loading effect of sol-gel derived barium hexaferrite on magnetic polymer compositesCharoensuk T., Thongsamrit W., Ruttanapun C., Jantaratana P., Sirisathitkul C., Sirisathitkul C.2021Nanomaterials
11(3),pp. 1-12
2
48Physical, mechanical and magnetic properties of cobalt-chromium alloys prepared by conventional processingPoolphol N., Sakkaew T., Kachin K., Jantaratana P., Vittayakorn W.2017Materials Today: Proceedings
4(5),pp. 6358-6364
2
49Effects of carbon doping and annealing temperature on magnetic MnAl powders and MnAl polymeric compositesThongsamrit W., Charoensuk T., Charoensuk T., Saetang P., Jantaratana P., Ruttanapun C., Sirisathitkul C., Sirisathitkul C.2021Applied Sciences (Switzerland)
11(5),pp. 1-11
1
50Magnetic Phase Transition without Heat Treatment of the as-Deposited Iron Oxide Nanoparticulate Films Prepared by Sparking Process under External Magnetic FieldsSiriariyachai R., Hankhuntod A., Kantarak E., Sroila W., Kumpika T., Jantaratana P., Singjai P., Thongsuwan W.2021Integrated Ferroelectrics
214(1),pp. 115-122
1
51Effects of Mn corrosion on the magnetic properties of Ni81Fe19/Ir20Mn80exchange biased thin filmsThongdee S., Lekkla P., Supavasuthi C., Sreethawong T., Jantaratana P.2020AIP Advances
10(8)
1
52Enhanced magnetic squareness in Manganese-Bismuth mechanical alloys incorporating magnesium oxideCharoensuk T., Sirisathitkul C., Boonyang U., Jantaratana P.2019Medziagotyra
25(2),pp. 166-170
1
53One step pressing-annealing to produce LTP MnBi magnetsCharoensuk T., Tamman A., Tamman A., Jantaratana P., Abbasi S., Sirisathitkul C.2019Journal of Metals, Materials and Minerals
29(2),pp. 105-109
1
54Structure and phase formation behavior and dielectric and magnetic properties of lead iron tantalate-lead zirconate titanate multiferroic ceramicsWongmaneerung R., Tipakontitikul R., Jantaratana P., Bootchanont A., Jutimoosik J., Yimnirun R., Ananta S.2016Materials Research Bulletin
75,pp. 91-99
1
55Effect of gadolinium substitution on magnetocaloric properties of lanthanum strontium manganitesPhromchuai S., Sirisathitkul C., Jantaratana P.2014Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
9(1),pp. 245-250
1
56Defect-induced properties of doped alpha alumina samplesJantaratana P., Dararutana P., Dararutana P., Wongkokua W., Pongkrapan S., Wathanakul P., Wathanakul P.2008Advanced Materials Research
55-57,pp. 801-804
1
57A systematic variation in cationic distribution and its influence on the magnetization of mixed-metal (nickel and zinc) cobaltite spinelsDeeloed W., Wattanathana W., Jantaratana P., Prompinit P., Wannapaiboon S., Singkammo S., Sattayaporn S., Laobuthee A., Suramitr S., Hanlumyuang Y.2020Materials Research Express
7(9)
1
58Effects of ca addition on chemical composition, microstructure and dielectric properties of BaTiO3Jongprateep O., Khongnakhon T., Jantaratana P., Rugthaicharoencheep S.2014Applied Mechanics and Materials
575,pp. 231-237
1
59Enhancement of GMI effect in silicon steels by furnace annealingSirisathitkul C., Jantaratana P.2009Journal of Materials Science and Technology
25(5),pp. 619-621
1
60Effect of silane coupling on the properties of polylactic acid/barium ferrite magnetic composite filament for the 3D printing processSukthavorn K., Phengphon N., Nootsuwan N., Jantaratana P., Veranitisagul C., Laobuthee A.2021Journal of Applied Polymer Science
0
61Effects of alternating magnetic field on magnetoelectricity of sputtered TbFe2/PZT/TbFe2 laminate compositeHomthong P., Jantaratana P., Sirisathitkul C.2013Optoelectronics and Advanced Materials, Rapid Communications
7(1-2),pp. 100-103
0
62FeCoNi electroplated wire based magnetoimpedance sensitive elementCerdeira M., Jantaratana P., Vas'Kovskiy V., Kurlyandskaya G., Kurlyandskaya G.2013Sensor Letters
11(1),pp. 180-183
0
63Chemical composition-microstructure-dielectric constant relations of Mg-doped calcium titanate synthesized by solid state reaction techniqueJongprateep O., Sato N., Palomas J., Jantaratana P.2017Key Engineering Materials
751 KEM,pp. 390-396
0
64Magnetic properties of sputtered cobalt films on X-ray lithographic substratesSukonrat P., Sirisathitkul C., Rattanasakulthong W., Jantaratana P., Sriphung C.2014Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
10(1)
0
65Study the effect of the substitution of Ba with Pr in barium ferrite powder on magnetic propertiesMarawichayo P., Keawwattana W., Koonsaeng N., Jantaratana P.2014Advanced Materials Research
1025-1026,pp. 440-444
0
66Synchrotron X-ray absorption of iron oxides synthesised by ultrasound assisted coprecipitation: Effects of temperature and surfactantTangwatanakul W., Sirisathitkul C., Jantaratana P., Limphirat W.2014Materials Research Innovations
18,pp. S2547-S2551
0
67Comparative electromagnetic properties of polypropylene composites loaded with cobalt ferrites by melt mixingHunyek A., Hunyek A., Sirisathitkul C., Jantaratana P.2019International Journal of Nanoelectronics and Materials
12(4),pp. 459-466
0
68Identification of barium-site substitution of BiFeO3–Bi0.5K0.5TiO3 multiferroic ceramics: X-ray absorption near edge spectroscopyPrasatkhetragarn A., Jutimoosik J., Jantaratana P., Kidkhunthod P., Yimnirun R., Ren J.2020Radiation Physics and Chemistry
170
0
69Design and Construction of Torque Magnetometer for Magnetic Properties InvestigationWatthanasongsin S., Jantaratana P.2018Journal of Physics: Conference Series
1144(1)
0
70Morphology of bi2o3 nanowires and nanoflowers in the synthesis of mnbi alloysCharoensuk T., Sirisathitkul C., Boonyang U., Jantaratana P.2018Solid State Phenomena
283 SSP,pp. 124-131
0
71Peltier Effect Based Temperature Controlled System for Dielectric SpectroscopyMukda T., Jantaratana P.2017Journal of Physics: Conference Series
901(1)
0
72Preparation and characterization of magnetic force microscopy tips coated with nickel films by e-beam evaporationDamrongsak B., Coomkaew S., Saengkaew K., Cheowanish I., Jantaratana P.2018Key Engineering Materials
765 KEM,pp. 3-7
0
73Fabrication and characterization of BaTiO3-Ni0.8Zn0.2Fe2O4-B2O3-Na2O-SiO2 multiferroic glass ceramicsIntawin P., Leenakul W., Yongsiri P., Jantaratana P., Eitssayeam S., Rujijanagul G., Pengpat K.2016Journal of Nanoscience and Nanotechnology
16(12),pp. 12866-12870
0
74Synthesis, structural and electrical properties of granular BT-NZF nanocrystals in silicate glassIntawin P., Leenakul W., Jantaratana P., Eitssayeam S., Rujijanagul G., Pengpat K.2017Ceramics International
43,pp. S258-S264
0
75Phase Formation, Morphology and Magnetic Properties of PbTiO3–Fe2O3 Heterostructure CeramicsJutimoosik J., Jantaratana P., Yimnirun R., Prasatkhetragarn A.2021Integrated Ferroelectrics
214(1),pp. 19-26
0