ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Climate changeClimate Change ProjectionCoupling.Drought hazardEnclosed gasFlowabilityhub portHydrological ModelInflatable Membranesliquefactionmixed integer programmingModal ShiftMulti-objective optimization modelOptimization ModelPakbara portPasak Jolasid DamPasak River BasinP-hub median problemPing river basinPrachuab seaportPrecast concrete structureproject durationPublic Transit Systemrecycled aggregate qualityresource over allocationresource replacementSPIsteel hubsteel industrySuperplasticizersynthetic accelerogramtotal project costTransit-Oriented DevelopmentTransport EconomicsTransport EnvironmentTransport Logistics Upper Nan River BasinverificationViscosity modifying agentwater-related climate changeกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยการขนส่งแบบผสมผสาน (Intermodalการขนส่งแบบผสมผสาน การประหยัดพลังงาน แบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์ การขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็กการขนส่งหลากหลายรูปแบบการขนส่งหลากหลายรูปแบบ ท่าเรือน้ำทวาย ท่าเรือน้ำลึกปากบารา การขนส่งหลายรูปแบบการขนส่งอย่างยั่งยืนการขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport)การใช้จักรยานการดูดซึมน้ำการเดินการตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสื่อมสภาพการเติบโตอย่างชาญฉลาดการปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดินการประหยัดพลังงานการประหยัดพลังงาน โลจิสติกส์ด้านการขนส่ง การโปรแกรมเชิงเส้น การพังทลายของลาดดินการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการเรียงตัวขอเส้นใยการลดต้นทุนการขนส่งการลดต้นทุนและพลังงานการลอยตัวด้วยตนเองการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้การเสื่อมสภาพเนื่องจากการเป็นสนิมการวิเคราะห์ความอ่อนไหวการวิเคราะห์แบบพลศาสตร์ แผ่นดินไหว อ่าวไทย ท่าเรือแหลมฉบัง คลื่นแผ่นดินไหวสังเคราะห์การวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตการส่งออกผลไม้การสังเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังรับแรงเฉือนของดินทรายกำลังรับแรงดัดกำลังอัดกำลังอัด / ผงยิปซัม / อิฐก่อผนัง /มอร์ตาร์ / ซีเมนต์เพสต์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนความเร็วความหนาแน่นความหนืดคอนกรีตไหลได้ค่ามุมเสียดทานภายในของเม็ดดินคุณสมบัติการไหลคุณสมบัติดินคุณสมบัติทางวิศวกรรมโคลนเผางานวิจัยด้านคอนกรีตพิเศษและโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธาจักรยานจักรยานและการเดิน (Bike and Walk)ชุดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม / การประหยัดพลังงาน / แบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์ ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กดินถมตะกอนน้ำเสียท่าเรือแหลมฉบังแบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์แผ่นดินไหวมอร์ตาร์มอร์ตาร์ไหลได้ระบบขนส่งสาธารณะแรงเสียดทานภายในสมบัติการไหล

Executives


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 53 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 31 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)