ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Climate Change ProjectionCoupling.Drought hazardEnclosed gasFlowabilityhub portHydrological ModelInflatable MembranesInflow ChangeInland Transportinterlock mechanismIntermodal freight TransportIntermodal TransportInternal frictionLaem Cha Bang seaportLaem Chabang portLaemChabangPortLand Use Change ProjectionLand Use ReformLightweight Materials Alternative MaterialsLimestone powderLiner Routesliquefactionliquefaction potentialLocal site responselogisticsMap Ta PhutMaritime AcademicMaritime TransportMaritime Transport and LogisticsMechanical responsesMethane hydrateminimum project cost.MIPMixed Integer ProgrammingModal Shiftmulti- skilled resource schedulingMulti-modal transportMulti-objective optimization modelmultiskilled resource schedulingNonlinear analysisNonlinear finite element analysisObject-oriented programming,Offshore EngineeringOptimization ModelPakbara portPasak Jolasid DamPasak River BasinP-hub median problemPing river basinPrachuab seaportการขนส่งหลายรูปแบบการขนส่งอย่างยั่งยืนการขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport)การใช้จักรยานการดูดซึมน้ำการเดินการตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสื่อมสภาพการเติบโตอย่างชาญฉลาดการปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดินการประหยัดพลังงานการประหยัดพลังงาน โลจิสติกส์ด้านการขนส่ง การโปรแกรมเชิงเส้น การพังทลายของลาดดินการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการเรียงตัวขอเส้นใยการลดต้นทุนการขนส่งการลดต้นทุนและพลังงานการลอยตัวด้วยตนเองการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้การเสื่อมสภาพเนื่องจากการเป็นสนิมการวิเคราะห์ความอ่อนไหวการวิเคราะห์แบบพลศาสตร์ แผ่นดินไหว อ่าวไทย ท่าเรือแหลมฉบัง คลื่นแผ่นดินไหวสังเคราะห์การวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตการส่งออกผลไม้การสังเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังรับแรงดัดกำลังอัดกำลังอัด / ผงยิปซัม / อิฐก่อผนัง /มอร์ตาร์ / ซีเมนต์เพสต์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนความเร็วความหนาแน่นความหนืดคอนกรีตสด Calcined clayคอนกรีตไหลได้คุณสมบัติการไหลคุณสมบัติดินคุณสมบัติทางวิศวกรรมโคลนเผางานวิจัยด้านคอนกรีตพิเศษและโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธาจักรยานจักรยานและการเดิน (Bike and Walk)ชุดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม / การประหยัดพลังงาน / แบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์ ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กดินถมตะกอนน้ำเสียท่าเรือแหลมฉบังแบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์แผ่นดินไหวระบบขนส่งสาธารณะ

Executives


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)