การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำตาลแลคโทซูโครสเพื่อเป็นน้ำตาลฟังก์ชันเพื่อสุขภาพ