การทำบริสุทธิ์และคุณสมบัติของเอนไซม์ลีแวนซูเครสจากเชื้อ Bacillus subtilis TISTR 001 เพื่อการผลิตน้ำตาลแลคโทซูโครส