สภาพแวดล้อมและการจัดการพื้นที่ที่ส่งผลต่อการเติบโต ผลผลิตใบ และสารสำคัญในกล้ากระท่อม