การยกระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกด้วยการศึกษาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารโปรตีนสูง