การพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนม เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ

Publish Year International Journal 2
2023 exKoga, A., exNishihara, H., exTanabe, H., exTanaka, R., exKayano, R., exMatsumoto, S., exEndo, T., inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exO'Neill, R.J., "Kangaroo endogenous retrovirus (KERV) forms megasatellite DNA with a simple repetition pattern in which the provirus structure is retained", Virology, ปีที่ 586, ฉบับที่ -, กันยายน 2023, หน้า 56-66
2023 exMr. Ryan Rasoarahona, exพิชญ์ วัฒนดิลกชาติกุล, exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exนางสาวธัญพรรธน์ ทอง, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ, exProf.Kyudong Han, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exProf.Akihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exProf.Agostinho Antunes, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Optimizing Microsatellite Marker Panels for Genetic Diversity and Population Genetic Studies: An Ant Colony Algorithm Approach with Polymorphic Information Content", Biology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023
Publish Year International Conference 1
2023 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, exนายนิวิฐ ตั้งเลิศไพบูลย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "The use of genetic and genomic technologies to improve animal breeding management", 2023 International Food Animal Conference (IFAC 2023), 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2023, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม