การผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและประเมินผลผลิตถั่วลิสงสายพันธุ์ดีเด่นในหลายพื้นที่ปลูกเพื่อการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช