Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. (Crop Science and Biotechnology, Seoul National University, เกาหลีใต้, 2554
 • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2545

Expertise Cloud

AFLP markersAllicinbackcrossBagasseBioactive compoundsbiomass propertiesbiomass yieldblast disease resistanceCarica papayaCarotenoidcolchicine treatmentCorn silageDendrimersDiaportheDNA fingerprintDNA markersDNA polymorphismdrought toleranceEncapsulated compoundsEnergy cropsethanolethyl methanesulfonate evaluateField cornfresh fruitindustrial fruitlineLow temperaturemitochondrionMitragyna speciosa (Korth.) Havil.Mitragyninemode of action of plant extractmodified breath analyserMolassesMolecular markersMolecular mechanism controlling biosynthmorphological characteristicsnear isogenic linesNutritional valueorganic farmingpaddy fieldpeanutpeanut hayPennisetum purpureumPhomopsisPhomopsis longicollaPhomopsis seed decayPhomopsis spPhytochemicalPineappleplant breedingplant spacingProductivitypyrolysisการทดสอบผลผลิตในไร่นาเกษตรกรการปรับปรุงพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการแสดงออกของยีนเกษตรไทยเกษตรอินทรีย์ขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้าวพลังงานความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมถั่วลิสงทรานสคริปโตมผลเข้าอุตสาหกรรมผลผลิตต่อพื้นทีีสูงผลผลิตเมล็ดผลสดผลิตภัณฑ์กระเทียมแผนที่ยีนพลังงานทดแทนพันธุกรรมพันธุ์อ้อยน้ำตาลพันธุ์อ้อยในสภาพดินเหนียวพันธุ์อ้อยเอนกประสงค์พืชพลังงานพืชเศรษฐกิจโรคยอดไหม้โรงงานน้ำตาลลายพิมพ์ดีเอ็นเอสนิปส์สภาวะปลอดเชื้อสมุนไพรไทยสรีรวิทยาพืชไร่สับปะรดสายพันธุ์สายพันธุ์ดีเด่นสารกักเก็บสารพฤกษเคมีสารออกฤทธิ์สำคัญหนอนกระทู้หนอนกระทู้ข้าวโพดหนอนกระทู้ผักหอมโทนอลินซินอ้อยอ้อยพลังงานอ้อยพลังงานลูกผสม

Interest

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล Development of molecular marker, การนำเครื่องหมายโมเลกุลมาใช้ในกระบวนการคัดเลือกพันธุ์พืช marker assisted selection, การปรับปรุงพันธุ์พืช plant breeding, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช plant tissue culture

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Whole-genome sequencing and intensive analysis of the undomesticated soybean (Glycine soja Sieb. and Zucc.) genomeKim M.Y., Lee S., Lee S., Van K., Kim T.H., Jeong S.C., Choi I.Y., Kim D.S., Kim D.S., Lee Y.S., Park D., Ma J., Kim W.Y., Kim B.C., Park S., Lee K.A., Kim D.H., Kim K.H., Shin J.H., Jang Y.E., Kim K.D., Liu W.X., Chaisan T., Kang Y.J., Lee Y.H., Kim K.H., Moon J.K., Schmutz J., Jackson S.A., Bhak J., Bhak J., Lee S.H., Lee S.H.2010Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
107(51),pp. 22032-22037
219
2Sugar Industry and Utilization of Its By-products in Thailand: An OverviewChunhawong K., Chaisan T., Rungmekarat S., Khotavivattana S.2018Sugar Tech
20(2),pp. 111-115
11
3Phomopsis (Diaporthe) Species as the Cause of Soybean Seed Decay in KoreaSun S., Kim M.Y., Chaisan T., Lee Y.W., Van K., Lee S.H., Lee S.H.2013Journal of Phytopathology
161(2),pp. 131-134
7
4In silico single nucleotide polymorphism discovery and application to marker-assisted selection in soybeanChaisan T., Van K., Kim M.Y., Kim K.D., Choi B.S., Lee S.H., Lee S.H.2012Molecular Breeding
29(1),pp. 221-233
6
5Changing of morphological characteristic and biomass properties in Pennisetum purpureum by colchicine treatmentKamwean P., Chaisan T., Thobunluepop P., Phumichai C., Bredemeier M.2017Journal of Agronomy
16(1),pp. 23-31
4
6Genetic diversity of genes involved in the carotenoid pathway of Carica papaya L. and their expression during fruit ripeningSaengmanee P., Saengmanee P., Burns P., Burns P., Burns P., Chaisan T., Thaipong K., Siriphanich J.2018Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology
27(1),pp. 90-99
3
7Optimization and sensitivity analysis of fast ethanol assay in Maize seedsOnwimol D., Rongsangchaicharean T., Thobunluepop P., Chaisan T., Chanprasert W.2019Journal of Seed Science
41(1),pp. 97-107
2
8Mapping of blast disease resistance genes in BC2F6 population of the cross KDMl105 × IR64Waiyalert A., Sreewongchai T., Chaisan T., Sripichitt P.2015Kasetsart Journal - Natural Science
49(3),pp. 327-334
2
9Genetic diversity of lycopene epsilon cylase, a carotenoid synthetic gene, among Thai local and commercial papaya cultivarsBurns P., Saengmanee P., Siripanich J., Chaisan T.2016Acta Horticulturae
1111,pp. 145-150
0
10DNA polymorphism of two ß-galactosidase genes (ßgal1 and ß-gal2) in Thai local and commercial cultivarsBurns P., Nacharen S., Siripanich J., Chaisan T., Wasee S.2016Acta Horticulturae
1111,pp. 133-136
0
11Enhancement of Tainan 9 Peanut Seed Storability and Germination under Low TemperatureJeammuangpuk P., Promchote P., Duangpatra J., Chaisan T., Onwimol D., Kvien C.K.2020International Journal of Agronomy
2020
0
12Plant spacing and variety of field corn (Zea mays l.) affecting yield, yield components and silage qualityChayanont N., Jenweerawat S., Chaugool J., Tudsri S., Chaisan T., Chotchutima S.2021Walailak Journal of Science and Technology
18(6)
0
13Sugarcane Breeding, Germplasm Development and Supporting Genetics Research in ThailandKhumla N., Sakuanrungsirikul S., Punpee P., Punpee P., Hamarn T., Chaisan T., Soulard L., Songsri P.2021Sugar Tech
0