โครงการผลิตถ่านไม้คุณภาพสูงเชิงพาณิชย์ (เกรดส่งออก)

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApinya , "PROMOTING OF ECONOMIC FOREST PLANTATION AND SMALL GREEN ENERGY PRODUCTION LEARNING CENTER FOR SUPPORTING LOCAL COMMUNITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT", International Symposium on Implementing the Satoyama Initiative for the Benefit of Biodiversity and Human Well-being, 17 - 18 กันยายน 2019, Hualien District Agricultural Research and Extension Station ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2016 exกิตติธัช สัจจากุล, inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงเพื่อพัฒนาเป็นถ่านกัมมันต์โดยใช้เตาเผาถ่านดัดแปลงจากถัง 200 ลิตร", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 "เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้", 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย