ชนิดและปริมาณของไฟโตสเตอรอลและองค์ประกอบของไขมันในข้าวพันธุ์สี