การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและอิเล็กโทรนิกส์ของสีย้อมไวแสงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์อนุพันธ์โอลิโกเมอร์พาราฟีนิลลีนไวนิลลีนคาร์บอกซิลิกแอซิกด้วยเทคนิคการคำนวณทางทฤษฎีและการทดลอง

Publish Year International Journal 7
2017 inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์, exPorf. Koichi Nakajima, exProf.Koichiro Mitsuke, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Density functional theory study of adsorption geometries and electronic structures of azo-dye-based molecules on anatase TiO2 surface for dye-sensitized solar cell applications", Journal of Molecular Graphics and Modelling, ปีที่ In Press, ฉบับที่ In Press, มิถุนายน 2017
2017 exChi-Ho Siu, exLawrence Tien Lin Lee, exPo-Yu Ho, exCheuk-Lam Ho, exTao Chen, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exZhiyuan Xie, exMingdeng Wei, exWai-Yeung Wong, "Bis(phenothiazyl-ethynylene)-Based Organic Dyes Containing Di-Anchoring Groups with Efficiency Comparable to N719 for Dye-Sensitized Solar Cells", Chemistry - An Asian Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 332-340
2016 exSriyab, S., exGleeson, M.P., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "Photophysical properties and computational investigation on substituent effects on the structural and electronic properties of 3,6-di(thiophene-2-yl)-carbazole-based derivatives", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1125, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2016, หน้า 532-539
2015 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Elucidation of hydroxyl groups-antioxidant relationship in mono- and dihydroxyflavones based on O-H bond dissociation enthalpies", Journal of Molecular Modeling, ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2015
2013 exPromkatkaew, M., inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, exEhara, M., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Absorption and emission properties of various substituted cinnamic acids and cinnamates, based on TDDFT investigation", International Journal of Quantum Chemistry, ปีที่ 113, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 542-554
2013 exPrajongtat, P., inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, exGleeson, M.P., exMitsuke, K., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Enhancement of the solubility, thermal stability, and electronic properties of carbon nanotubes functionalized with MEH-PPV: A combined experimental and computational study", Monatshefte fur Chemie, ปีที่ 144, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2013, หน้า 925-935
2009 exPromkatkaew, Malinee, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, exNamuangruk, Supawadee, exEhara, Masahiro, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Absorption and emission spectra of ultraviolet B blocking methoxy substituted cinnamates investigated using the symmetry-adapted cluster configuration interaction method", JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, ปีที่ 131, ฉบับที่ 22, ธันวาคม 2009
Publish Year International Conference 2
2017 exJitpinan Teanwarawat, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "Electrochemical properties of Rhodamine B derivative: Experimental and DFT based approach", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exAunyamanee Plucksacholatarn, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "A theoretical investigation on electronic transition of PhOLEDs relevant tetradentate Pt(II) complexes with ?-donor and ?-acceptor carrier ligands", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย