Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
 • วท.ม.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
 • วท.ด.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

Expertise Cloud

2-ehtylhexyl-cinmatesAedes aegyptiAedes albopictusAlkaline solutionsAndrographis paniculataavoidance behaviorazo dyebipyridiylCassumunarChitosancinnamatecinnamatescinnamiccinnamic acidCitric acidsColor fastnessColor yieldconfiguration interactionscosmeticscottonCotton fabricsCross-sectioncucurbit[7]urilcucurbiturilCurcuminCyclodextrincyclodextrinsDeliverydensity functional theoryDensity functional theory (DFT)dibenzoylmethanedyeingdyesdye-sensitizerelectron transferexcited stateexcited statesexcito-repellencyFastness propertiesfluorescenceFood productsGrafting (chemical)ground statesindustryisomerismMCT-?-CDMCT-รŸ-CDMethoxySubstituted 2-Ethylhexyl-CinnamatesMethyl viologenMonoazo disperse dyesMonosaccharidesNanoparticlesnanotechnologyNatural dyeNatural dyesnatural indigonatural product extractNatural redNatural Red BrownNitrogen contentorganic compoundsoscillator strengthsoxidationphotoexcitationPhotoinduced electron transfer (PET)photoinduced-electron transferphotoisomerizationphotoluminescencePhotophysicalPhotostabilityPolymerporous siliconQSARquantum chemical calculationsquantum dotreducing agentReducing agentsreducing sugarRutheniumRuthenium viologen cucurbituril solar cellssilicon nanoparticlessolar cellsSolventSunscreenTime-dependent DFT (TD-DFT)triphenylamineturmericviologenไซโคลเดกตรินผ้าฝ้ายพอลิเมอร์พอลิไลซีนพอลิอาร์จินีนพัฒนาผลิตภัณฑ์โมโนคลอโรไตรอะซีน-ไซโคลเดกซ์ตรินยับยั้งแบคทีเรียไล่ยุงชนิดนาโนวิตามินอีสารกันแดดสารต้านอนุมูลอิสระ

Interest

เคมีอินทรีย์สังเคราะห์, เคมีอินทรีย์เชิงแสง

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Photophysical characterization of cinnamatesKarpkird T.M., Wanichweacharungruang S., Albinsson B.2009Photochemical and Photobiological Sciences
8(10),pp. 1455-1460
34
2Absorption and emission spectra of ultraviolet B blocking methoxy substituted cinnamates investigated using the symmetry-adapted cluster configuration interaction methodPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Namuangruk S., Ehara M., Hannongbua S.2009Journal of Chemical Physics
131(22)
26
3Photophysical properties and photochemistry of substituted cinnamates and cinnamic acids for UVB blocking: Effect of hydroxy, nitro, and fluoro substitutions at ortho, meta, and para positionsPromkatkaew M., Promkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Wanichwecharungruang S., Ehara M., Ehara M., Hannongbua S.2014Photochemical and Photobiological Sciences
13(3),pp. 583-594
22
4Green reducing agents for indigo dyeing on cotton fabricsSaikhao L., Setthayanond J., Karpkird T., Bechtold T., Suwanruji P.2018Journal of Cleaner Production
197,pp. 106-113
21
5Absorption and emission properties of various substituted cinnamic acids and cinnamates, based on TDDFT investigationPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Ehara M., Hannongbua S.2013International Journal of Quantum Chemistry
113(4),pp. 542-554
18
6Photostability of water-soluble inclusion complexes of UV-filters and curcumin with gamma-cyclodextrin polymerKarpkird T., Khunsakorn R., Noptheeranuphap C., Jettanasen J.2015Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
84(1-2),pp. 121-128
10
7Inclusion complexes and photostability of UV filters and curcumin with beta-cyclodextrin polymers: effect on cross-linkersKarpkird T., Khunsakorn R., Noptheeranuphap C., Midpanon S.2018Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry
91(1-2),pp. 37-45
8
8Synthesis and photostability of methoxycinnamic acid modified cyclodextrinsKarpkird T., Wanichweacharungruang S.2010Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
212(1),pp. 56-61
7
9Synthesis, electrochemistry and photo-induced electron transfer of unsymmetrical dinuclear ruthenium osmium 2,2′-bipyridine complexesBoonyavong N., Suwanruji P., Hannongbua S., Li F., Sun L., Karpkird T.2014Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
287,pp. 40-48
3
10Comparison of sodium dithionite and glucose as a reducing agent for natural indigo dyeing on cotton fabricsSaikhao L., Setthayanond J., Karpkird T., Suwanruji P.2017MATEC Web of Conferences
108
3
11Excito-repellency Activity of Andrographis paniculata (Lamiales: Acanthaceae) against Colonized MosquitoesSukkanon C., Karpkird T., Saeung M., Leepasert T., Panthawong A., Suwonkerd W., Bangs M.J., Bangs M.J., Chareonviriyaphap T.2020Journal of Medical Entomology
57(1),pp. 192-203
3
12A novel chitosan-citric acid crosslinked beta-cyclodextrin nanocarriers for insoluble drug deliveryKarpkird T., Manaprasertsak A., Penkitti A., Sinthuvanich C., Singchuwong T., Leepasert T.2020Carbohydrate Research
498
3
13DFT/TD-DFT investigation on the photoinduced electron transfer of diruthenium and viologen complexesPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Ehara M., Hannongbua S.2020Journal of Luminescence
222
2
14The photoinduced transformation of fluorescent DNA base analogue tC triggers DNA meltingPreus S., Preus S., Jønck S., Pittelkow M., Dierckx A., Karpkird T., Karpkird T., Albinsson B., Wilhelmsson L.M.2013Photochemical and Photobiological Sciences
12(8),pp. 1416-1422
2
15Dyeing and fastness properties of natural dyes on cotton grafted with monochlorotriazine-β-cyclodextrinHernhow P., Suwanruji P., Karpkird T., Suesat J.2013Advanced Materials Research
610-613,pp. 590-593
0
16Photostability of monoazo disperse dyes in different solventsIttarat N., Suwanruji P., Karpkird T., Setthayanond J.2013Advanced Materials Research
834-836,pp. 472-475
0
17Imaging the distribution of DMPBD and terpinen-4-ol inclusion complexes with 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin by using TOF-SIMSManaprasertsak A., Malmberg P., Leepasert T., Karpkird T.2021Analytical methods : advancing methods and applications
13(1),pp. 84-89
0
18Mao berry as a green reducing agent in natural indigo dyeing on cotton fabricsSaikhao L., Setthayanond J., Karpkird T., Suwanruji P.2021Journal of the Textile Institute
0
19Study of Colloidal Suspensions of Silicon Nanoparticles: Effect of Surface Oxidation on the Photoluminescence PropertyJettanasen J., Preecha P., Kunakonrangsiman I., Karpkird T., Limtrakul J.2017International Journal of Nanoscience
16(5-6)
0
20Selectivity Encapsulation of Zingiber cassumunar Roxb. oil by Beta-cyclodextrin DerivativesManaprasersak A., Karpkird T.2020Materials Today: Proceedings
23,pp. 659-665
0
21Syntheses of phenylbutanoid and dienone derivatives and their anti-inflammatory activityOnkum P., Karpkird T., Kongsema M., Taengphan W., Leepasert T.2021ScienceAsia
47(5),pp. 594-601
0