การ identification และ การ quantity สารต้านอนุมูลอิสระในข้าวมีสี และผลกระทบจากกระบวนการทำอาหารด้วยการวิเคราะห์จาก high performance liquid chromatography

Publish Year International Conference 1
2012 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, "Phenolic Compound Analyzation of Thai Pigmented Rice", The Asian Food Security Association (AFSA), 1st AFSA Conferences on Food Safety and Food Security , 15 - 17 กันยายน 2012, Osaka ญี่ปุ่น