Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2518
  • M.S.(Microbiology), Mississippi State University, สหรัฐอเมริกา, 2524

  Expertise Cloud

  Lactobacillus (Lactic acid bacteria)1. ผักดอง (Fermented vegetable), 2. โปรไ-aminobutyric acidand high performance liquid chromatography (HPLC)and Lactic Acid Bacteriaantilisterialantimicrobialantimicrobial resistanceanti-tumorAsean FruitsAspergillusB. cereusBacteriocinBamboo ShootCephalotaxus manniichilli pastecontaminationcross contaminationdurianE. coliedible plantedible Thai plantelectrolyzed – oxidizing waterendophyric fungiendophytic fungiEscherichia colifermented soybeanFoodFood Microbiologyfood safetyfood safety management systemFoodborne pathogensFoodsafetyFresh produceGABAGABA, Isoflavone, soybean fermented foodground red chilli productsheat treatmentholy basilisoflavoneKhao Mak, fermented rice, health food, alisteriaListeria monocytogenesminimal processingNam prikpatentpatent mappingpathogenic bacteriapathogenic microorganismsPhenolic compoundPigmented ricePre-HACCPprimary identification of fungiqualityQuality Assurance Systemsกระบวนการผลิตน้ำพริกกล้าเชื้อ (Starter)กล้าเชื้อบริสุทธิ์การประเมินการพัฒนากระบวนการผลิตการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์น้ำพริกการยืดอายุการเก็บรักษาการวิเคราะห์สิทธิบัตรข้าวหมาก อาหารสุขภาพ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสความปลอดภัยความเสี่ยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคซัลโมเนลลาถั่วเน่า ความปลอดภัยเทคโนโลยีอาหารนวัตกรรมอาหารนักเก็ตปลาส้มน้ำพริกแผนที่สิทธิบัตรพัฒนากระบวนการผลิตโพลีโพรพิลีน (polypropylene, PP), การแทรมะพร้าวมิริน ข้าวไทย อาหารฮาลาล เครื่องปรุงรสแลคติก แอซิด แบคทีเรียแลคติกแอซิด แบคทีเรีย (Lacticแลคติกแอซิดแบคทีเรียสกัด สมุนไพร สาระสำคัญ ใยอาหาร เบาหวานสโคโพเลตินสารเคมีฆ่าเชื้อสารฆ่าเชื้อจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสิทธิบัตรหน่อไม้ดองหน่อไม้ดอง เต้าเจี้ยวอาหารอาหารปลอดภัยอาหารเสริมสุขภาพจากเนื้อผลยอไทยอาหารเสริมสุขภาพจากใบยอไทยอาหารหมัก (Fermented food)อาหารหมัก (Fermented Food)อีโคไลอุตสาหกรรมเกษตรเอ๊กโซโพลีแซคคาไรด์ (Exopolys

  Interest

  Food Microbiology

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2552 - ต.ค. 2554 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ก.พ. 2550 - มิ.ย. 2552 หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ม.ค. 2549 - ธ.ค. 2552 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ม.ค. 2545 - ธ.ค. 2548 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ธ.ค. 2540 - พ.ย. 2544 รองหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Efficacy of electrolyzed - Oxidizing water for inactivating Escherichia coli Inoculated on holy basilJapakaset J., Stonsaovapak S., Charoenthamawat P., Panthavee W.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(3),pp. 716-720
  0
  2Prevalence and antimicrobial resistance of listeria species in food products in Bangkok, ThailandStonsaovapak S., Boonyaratanakornkit M.2010Journal of Food Safety
  30(1),pp. 154-161
  17
  3Isolation and primary identification of endophytic fungi from cephalotaxus mannii treesSaithong P., Panthavee W., Stonsaovapak S., Congfa L.2010Maejo International Journal of Science and Technology
  4(3),pp. 446-453
  11
  4Quality determination of Thai dried pickled fruits and vegetablesTrongpanich K., Stonsaovapak S., Puminat W., Yunchalad M.2008Acta Horticulturae
  787,pp. 363-371
  1