ฟลุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในผงสกัดเข้มข้น

Publish Year International Journal 2
2015 inนายวินัศ ภูมินาถ, "Identification and Content of Fructo-oligosaccharide Series in Herbs", The Journal of Food Technology, ปีที่ 107, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 252-256
2013 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Extraction and Powder Product of Fructo-oligosaccharide from Jerusalem Artichoke", Journal of Food Science and Engineering , ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 141-148
Publish Year National Journal 1
2012 inนายวินัศ ภูมินาถ, "ประโยชน์ของฟรุคแทนและฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรต่อสุขภาพ", อาหาร, ปีที่ 2, ฉบับที่ 42, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 111-116
Publish Year National Conference 2
2012 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "การหาและการสกัดฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากแก่นตะวัน", The 6th Thailand Congress of Nutrition (6th TCN), 10 - 12 กันยายน 2012, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "เอกลักษณ์และปริมาณฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในสมุนไพร", งานประชุมวิชาการวิทยาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (วทท.38) , 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย