การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของสารผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ที่มีส่วนประกอบอาหารอื่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Publish Year International Journal 1
2018 exTunnarut, D., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Modified quality of seasoning syrup for coating and enhancing properties of a food model using xanthan gum", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 298-304
Publish Year International Conference 3
2014 exDuenchay Tunnarut, exSatit Ritlertchai , inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Freeze-thaw stability of tapioca starch gels with and without xanthan gum and sucrose", The Burapha University International Conference 2014, 3 - 4 กรกฎาคม 2014, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, exKrissana Pokpun, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Quality of sponge cake prepared from tapioca starch with and without wheat flour", The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exPrawta Chantaro, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exKatsuyoshi Nishinari, "Effect of xanthan gum on retrogradation of tapioca starch gels under cold storage", The IFT 2012 Annual Meeting & Food Expo, June 26-28, 2012, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, 26 - 28 มิถุนายน 2012, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2013 exDuenchay Tunnarut, exSatit Ritlertchai , inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Pasting Properties of Tapioca Starch with and without Hydroxypropyl Methylcellulose.", The 28th National Graduate Research Conference,, 28 - 29 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย