การสกัดและสมบัติของไขมันจากเมล็ดเงาะ

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exวรรณรดา ศิริสมพงศ์, "Response surface optimization and characteristics of rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel fat by hexane extraction", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2011, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1946-1951
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, exนส. วรรณรดา ศิริสมพงศ์, "Solvent extraction of Rambutan (Nephelium lappaceum L.) seed fat: optimization using response surface methodology", BioAsia 2008: The 2nd International Trade Exhibition and Conference for Biotechnology,Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand , 25 - 27 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย