การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Thermal properties and morphology of flour and starch extracted from jackfruit seeds", 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย