การศึกษาโครงสร้างและความเสถียรของระบบมัลติเพิลอิมัลชันของเอธานอลในน้ำมันในน้ำที่ใช้ห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, exนายศรายุทธ ดวงเกิด, "Effect of polyglycerol polyricinoleate and ethanol content on stability of ethanol-in-oil emulsions", FoSTAT-The 10th Agro-Industrial Conference: Food Innovation Asia Conference 2008, 12 - 13 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย