การพัฒนาการผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิกจากน้ำกากผงชูรสโดยเชื้อ Bacillus sp. เพื่อใช้เป็นสารเสริมประสิทธิภาพปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจ