การตอบสนองทางสรีรวิทยาของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้สภาพเครียดจากการขาดน้ำและความเค็มเพื่อรักษาคุณภาพของการผลิตข้าวหอม

Publish Year International Journal 1
2020 exK. HUNGSAPRUG, exT. KOJONNA, exM. SAMLEEPAN, ex C. PUNCHKHON, inนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, exB. Kositsup, exW. KASETTRANUN, exJ.L. SIANGLIW, exT. Toojinda, ex L. COMAI, exK. PLAIMAS, exS. CHADCHAWAN, "Chlorophyll fluorescence, leaf gas exchange, and genomic analysis of chromosome segment substitution rice lines exposed to drought stress", Photosynthetica, ปีที่ 58, ฉบับที่ Special, พฤษภาคม 2020, หน้า 214-227
Publish Year National Journal 1
2020 exวสันต์ ปานนิ่ม, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์, "การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะขาดน้ำจากการชักนำด้วยสารพอลิเอทิลีนไกลคอลของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L. ssp. indica cv. KDML105) ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 91-107