การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย

Publish Year International Journal 2
2008 exArunyanart T., inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of sucrose on the freeze-thaw stability of rice starch gels: Correlation with microstructure and freezable water.", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 74, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2008, หน้า 514-518
2008 exMuadklay J., inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effects of hydrocolloids and freezing rates on freeze-thaw stability of tapioca starch gels ", FOOD HYDROCOLLOIDS , ปีที่ 22, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2008, หน้า 1268-1272
Publish Year International Conference 3
2009 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of xanthan gum and freezing rate on texture of freeze-thaw tapioca starch paste", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "New and simple method for determination of syneresis in freeze-thaw starch gels", 9th International Hydrocolloids Conference , 15 - 19 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2007 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of sucrose on freeze-thaw stability and morphology of rice starch gels", Starch Update 2007: The 4th International Conference on Starch Technology, 6 - 7 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2008 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effects of waxy rice flour and freezing rate on freeze-thaw stability of rice starch gel", 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effects of sucrose, xylitol and konjac glucomannan on stability of frozen rice starch gels", 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย