Conference

The 21st National Graduate Research Conference, The Graduate School of Rangsit University, Bangkok, Thailand
ชาติ
26 พฤษภาคม 2011
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01310341 ชื่อวิชา Pulping & Bleaching Technology,1 มิ.ย. 2011 - 31 ธ.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01310231 ชื่อวิชา Wood Chemistry,1 พ.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011