Person Image

Administration

Education

 • Postdoctoral (Agricultural and Applied Economics), Rutgers, the State University of New Jersey, U.S.A., 2555
 • Ph.D. (Agricultural Economics), Texas A&M University, U.S.A., 2554
 • M.A. Economics (English Program), Thammasat University, ไทย, 2547
 • B.Sc. (Economics) (First-Class Honors), Kasetsart University, ไทย, 2544

Expertise Cloud

Action PlanAdaptationAgricultural PolicyAgricultural SectorAgricultureAir pollutionBangkokCarbon Dioxide FertilizationCassavaClimate Changeclimate change impactsClimate Variabilitycontinuous treatmentCOVID-19Crop YieldEconomic DevelopmentEconomic ViabilityEnvironmental CostEnvironmental economicsfarm profitabilityFarmland preservationFarmland ValueFirst-Time Car Buyer ProgramGlobal Food SecurityGlobal Rice ProductionImpact EvaluationLand UseLand Use PolicyMaizeMyanmarNon-Market ValuationPM2.5price analysisProgram and Policy EvaluationProgram Evaluationpropensity score matchingpurchase of development rightsRicardian ApproachRiceRice farmingRice-Pledging ProgramSocial Costspatial regressionStochastic Production FunctionStructural TransformationSugarcaneThai AgricultureUnited StatesWelfare DistributionWillingness to payyieldYield Variabilityการประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาสังคมการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงข้าวโพดความมั่นคงของมนุษย์คาร์บอนฟุตพริ้นท์โครงการรับจำนำข้าวจังหวัดนนทบุรีต้นทุนทางสังคมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประเมินผลกระทบแผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจฟุตพริ้นท์น้ำภาคการเกษตรภาคเกษตรมลพิษทางอากาศมวลรวมสีเขียวมะเขือเทศแบบกินสดมันสำปะหลังมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมูลค่าความเต็มใจจ่ายมูลค่าหนี้ครัวเรือนเมืองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรถไฟความเร็วสูงระดับการค้างชำระหนี้เศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐศาสตร์เกษตรเศรษฐศาสตร์พัฒนาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมส่วนประสมทางการตลาดสวัสดิการทางเศรษฐกิจสวัสดิการสังคมสำมะโนเกษตรสินค้าเกษตรและอาหารหนี้สินครัวเรือนเกษตรอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายอ้อยอ้อยโรงงานอัตราส่วนทางการเงินอากาศสะอาดอุปทานส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอุปสงค์นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอุปสงค์อุปทานข้าวแอปพลิเคชันบริการส่งอาหาร

Interest

Climate Change, Land Use, Agriculture, Transportation, Energy, Applied Econometrics, Applied Optimization, Price Analysis, Program and Policy Evaluation

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 1406-1 ชั้น 4 อาคาร1 วิศวกรรมเคมี
  • ห้อง 211 ชั้น 3 อาคาร1
  • ห้องห้องอาจารย์2 ชั้น 3 อาคาร1

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 17 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 11 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1How is CO2 affecting yields and technological progress? A statistical analysisAttavanich W., McCarl B.2014Climatic Change
124(4),pp. 747-762
39
2Does agritourism enhance farm profitabilitySchilling B.J., Attavanich W., Jin Y.2014Journal of Agricultural and Resource Economics
39(1),pp. 69-87
39
3Do markets and trade help or hurt the global food system adapt to climate change?Brown M.E., Carr E.R., Grace K.L., Wiebe K., Funk C.C., Attavanich W., Backlund P., Buja L.2017Food Policy
68,pp. 154-159
29
4Effects of climate change on US grain transportAttavanich W., McCarl B., Ahmedov Z., Fuller S., Vedenov D.2013Nature Climate Change
3(7),pp. 638-643
24
5The effect of H1N1 (Swine Flu) media coverage on agricultural commodity marketsAttavanich W., Attavanich W., McCarl B., Bessler D.2011Applied Economic Perspectives and Policy
33(2),pp. 241-259
22
6Measuring the effect of farmland preservation on farm profitabilitySchilling B.J., Attavanich W., Sullivan K.P., Marxen L.J.2014Land Use Policy
41,pp. 84-96
18
7Do farmers perceive the trends of local climate variability accurately? An analysis of farmers' perceptions and meteorological data in MyanmarHein Y., Hein Y., Vijitsrikamol K., Attavanich W., Janekarnkij P.2019Climate
7(5)
7
8Climate change impacts on sugarcane production in ThailandPipitpukdee S., Attavanich W., Bejranonda S.2020Atmosphere
11(4)
6
9Did the Thai rice-pledging programme improve the economic performance and viability of rice farming?Attavanich W.2016Applied Economics
48(24),pp. 2253-2265
6
10Rice cultivation planning using a deep learning neural networkMhudchuay T., Kasetkasem T., Attavanich W., Kumazawa I., Chanwimaluang T.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
,pp. 822-825
3
11Measuring the effects of preservation on farm profits in a continuous treatment settingAttavanich W., Schilling B., Sullivan K.2016Applied Economics
48(60),pp. 5850-5865
2
12Impact of climate change on land use, yield and production of cassava in ThailandPipitpukdee S., Attavanich W., Bejranonda S.2020Agriculture (Switzerland)
10(9),pp. 1-14
2
13Trade liberalization, climate change policies, and the environment: The growing interaction and impact: DiscussionAttavanich W., Mccarl B., Hughes-Fraire R.2011American Journal of Agricultural Economics
93(2),pp. 558-559
0
14Impacts of land ownership on the economic performance and viability of rice farming in ThailandPochanasomboon A., Attavanich W., Kidsom A.2020Land
9(3)
0
15Climate change impacts and strategies for mitigation and adaptation in agricultureMcCarl B.A., Yu C.H., Attavanich W.2021Atmosphere
12(5)
0
16Health impacts and costs of fine particulate matter formation from road transport in Bangkok Metropolitan RegionChavanaves S., Fantke P., Limpaseni W., Attavanich W., Panyametheekul S., Gheewala S.H., Gheewala S.H., Prapaspongsa T.2021Atmospheric Pollution Research
12(10)
0
17Agricultural production factors and their effect on agricultural production and carbon emissions: Evidence from the greater mekong subregionSampaothong S., Attavanich W.2021Open Agriculture Journal
15(1),pp. 75-81
0