Journal

การศึกษาเบื้องต้นในการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน: กรณีศึกษาภายใต้ระบบเปียกสลับแห้งร่วมกับการเสริมอากาศ
แก่นเกษตร (ISSN: 30276497)
52
Suppl.1
105-111
มกราคม 2024
ชาติ
-
Article
-
-