การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus suis และการขยายผลสู่เชิงพานิชย์