การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพภายใต้สภาวะปลอดเชื้อและการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากว่านเพชรหึง