การพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการสำหรับมะเร็งผิวหนัง