การพัฒนาชุดตรวจสอบสารฆ่าแมลงอย่างง่าย โดยนำวัสดุคอมโพสิตระหว่าง CuInS2 ที่มีสัณฐานวิทยาเป็นรูปทรงกลมคล้ายฟองน้ำที่มีขนาดไมครอนและกราฟีนเป็นองค์ประกอบมาทำเป็นขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนแบบช่องรับสัญญาณคู่ เพื่อประเมินความเสี่ยงของสารตกค้างและอันตรายปนเปื้อนในผักและผลไม้