การวิจัยชั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เพื่อยกระดับการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

Publish Year International Conference 1
2022 inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Artificial intelligence and cold plasma technologies for smart rice seed production systems", 2022 TSIPS-FFTC-APAARI International Symposium on “Establishment of an Intelligent Production System for Seeds and Seedlings”, 10 พฤศจิกายน 2022, Taipei ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2023 exอชิตพล ยิ้มพิน, inดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, รองศาสตราจารย์, exศิรประภา นาสารีย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยการถ่ายภาพเชิงสเปกตรัมและการเรียนรู้เชิงลึก", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 23 - 24 พฤษภาคม 2023, Jatujak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย