การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงด้วยบันไดลิงอัจฉริยะ