การแก้ปัญหาการไม่ติดผลของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ในจังหวัดราชบุรี

Publish Year International Conference 1
2023 exDeena Amincen, exNoppawat Armattayawong, exChutatip Thumthurasran, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of seasonal variations on yield and quality of 'RG Siam' mangoes", The 5th International Conference on Renewable Energy, Sustainable Environmental, Agricultural and Artificial Intelligence Technologies, 18 - 20 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย