การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำตาลในอาหารแบบพกพาได้จากเซ็นเซอร์เยื่อเลือกผ่านลิปิด/พอลิเมอร์ และแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียมในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่ม

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exRatchakorn Lertchanawong, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, exDussadee Rattanaphra, exNutchapon Chiarasumran , inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Solketal synthesis for propylene glycol production", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020) , 26 - 27 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย