การประเมินฟุตพริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Publish Year International Conference 4
2019 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exAmonwan Choodonwai, "Water footprint of superabsorbent polymer", The 5th EnvironmentAsia International Conference, 13 - 15 มิถุนายน 2019, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exนางสาวอนุรักษ์ จั่นยาว, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Application of Cleaner Technology for Energy Reduction in Beverage Carton Packaging", The 11 th TSAE International Conference, 26 - 27 เมษายน 2018, อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2018 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exSirintip Boonyoung, "Assessment of Carbon and Water Footprint at Tapong Health PromotingHospital, Rayong", 10th EMAN-AP Conference The International and Sustainability Management Accounting Network Asia-Pacific (2018 EMAN-AP Conference), 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2018, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exTheema Chaiyaboot, inดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Carbon Footprint and Water Footprint of Shrimp Paste Product(Kapi) of the Community Enterprise", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018), 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exนายรัฐกิจ รัตนเกตุ, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "การประเมินวอเตอร์ฟุตปริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน ในเขตเทศบาลแหลมฉบัง", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรแลนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0", 10 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย