แนวทางการตรวจสอบความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาด่างกับมวลรวมในคอนกรีตและแนวทางป้องกันการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตโดยใช้สารปอซโซลานชนิดปรับปรุงขึ้น

Publish Year International Conference 1
2016 exViggo Jensen, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "ASR and DEF in Concrete Foundation in Thailand, conference proceedings of , S?o Paulo Brazil 2016.", 15th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction, 15th ICAAR, 3 - 7 กรกฎาคม 2016, Sao Paolo สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล