ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการรอดชีวิตของแลคติกแอซิดแบคทีเรียในการทำแห้งแบบ Freeze-drying

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Spirulina as a protective agent on the survival of Lactobacillus acidophilus during freeze-drying", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016, 16 - 17 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 2
2021 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exจริยา อาจคงหาญ, exทิพากร อ่อนสมัคร, exวชิรญาณ์ อิ่มทะเล, "โยเกิร์ตผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2018 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของจุลินทรีย์โดยใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าและโพลิแซคคาไรด์จากสไปรูลิน่า", Kasetsart University, 2018