การกักเก็บกากน้ำมันกาแฟอินทรีย์ด้วย Poly (lactic-acid) โดยเทคนิค Phase inversion emulsion เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพทางเครื่องสำอาง

Publish Year National Conference 1
2018 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exดร.อมร ไชยสัตย์, exดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์, exนางสาวภารดี อสุโกวิท, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนเซรั่มที่มีส่วนผสมของนาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันกากกาแฟอินทรีย์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย